Om bare fem år ønsker regjeringen at alle nye biler skal være elektriske eller bruke hydrogen. Det kan føre til flere avgifter og endringer for fossile biler.

Men blir de mindre verdt?

– Mange trodde at prisene på brukte dieselbiler skulle gått ned allerede, men det har ikke skjedd. I distriktene er bilene attraktive, forteller Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil-Forbund (NAF).

Siden etterspørselen etter fossilbiler fortsatt vil være til stede, kan det være at bruktbilprisene vil være høye.

– Men det er selvsagt usikkert, legger han til.

Økning i elbilsalg

«En bil som er populær ny, er populær brukt» har lenge vært et mantra i bilindustrien, forteller Dagfinn Asak. Han er markedsdirektør for Bilia, men «ordtaket» ser ut til å ha endret seg. Nå er dieselbiler upopulære ny, og populære brukt.

I sommer økte bruktbilsalget i Oslo med 50 prosent og elbilsalget øker samtidig. Det de selger mest av, er «plug-in-hybrids». Dette er biler som har en viss rekkevidde med elektrisk drift, for så å gå over til fossil forbrenning.

Fossile bruktbiler selger godt. Særlig i distriktene er de populære valg. Foto: Magne Johansen

I fjor sto elbiler for 20 prosent av salget til Bertel O. Steen. Hittil i år har det økt til hele 48 prosent. Anders Rikter, konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar, mener det er grunn til å tro at utviklingen fortsetter, så lenge de økonomiske fordelene med elbil fortsetter.

– Hvordan tror dere prisene på brukte fossilbiler vil endre seg?

– Vi ser indikasjoner på at det er for lite brukte bensin- og dieselbiler på markedet. Det vil igjen kunne føre til at prisene stiger. Denne trenden vil kunne forsterke seg jo større andel nullutslippsbiler som selges. Tilbudssiden blir rett og slett for liten, sier Rikter.

Vil unngå prissjokk

Siden 2016 har samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen og Norwegian Research Centre (Norce) spurt om folks holdninger til et eksklusivt salg av nullutslippskjøretøy. Flertallet er uenige med målet, men undersøkelsen viser også ulike holdninger i forskjellige aldersgrupper.

NAF forventer at dette målet nås. Om det gjennomføres riktig, vil det være én million elbiler, én million dieselbiler og omtrent 750.000 bensinbiler på norske veier i 2025.

Med «riktig», mener Nils Sødal at man må innføre moms på elbiler gradvis.

– Om elbiler blir 25 prosent dyrere fra en dag til en annen, får man et prissjokk over natten.

Derfor bør man innføre momsen gradvis, ifølge Sødal. Han mener også at det er for få lademuligheter i distriktene. Dette bør myndighetene fikse, mener Dagfinn Asak.

– Nei, jeg tror ikke det bygges nok ladestasjoner for at målet om salg av nullutslippsbiler vil lønne seg for alle, sier Asak.

Bertel O. Steens erfaring er at folk lader hjemme og på jobben. Med unntak av på store hovedveier, trenger ikke folk ladestasjoner på lik linje som bensinstasjoner, mener Asak.

Dermed tror han det ikke vil lønne seg for private aktører å bygge ladestasjoner i distriktene. Derfor må myndighetene ta grep, mener Asak.

Økte bompenger og avgifter

Selv om Norge slutter med salg av fossilbiler, tror ikke NAFs Nils Sødal det vil bli mangel på reservedeler til bilene. Foto: NAF

Allerede er det politiske partier som ønsker å innføre moms på elbiler. Om målet skal nås, vil det i så fall bety at avgiftene på bensin- og dieselbiler også øker, ifølge NAFs Nils Sødal.

– Da vil alle biler bli dyrere, og det er ikke bra for hverken trafikksikkerhet eller miljø, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Det kan bety enda høyere bompenger og innføring av lavutslippssoner for å begrense bruk av bensin- og dieselbiler i byene.

– Kan det bli vanskelig å få tak i drivstoff etterhvert?

– Det er ingenting som tilsier det. Selv om det bare skal selges nullutslippsbiler som nye biler fra 2025, vil det være mange bensin-, diesel- og hybridbiler på veiene i flere år fremover.

De ser at flere bensinstasjoner bygger om drivstoffpumper til ladestasjoner. Dermed får man nye energistasjoner, som har et bredere tilbud av ulike typer drivstoff.