Enkelte skilt bør du ikke overse når du kjører bil. For en Bodø-mann endte det hele i retten nylig.

Der ble han dømt for å ha brutt vikeplikten foran en bil som kom fra høyre.

Hendelsen fant sted en junidag i Bodø sentrum. Mannen kom kjørende mot et kryss og var ikke klar over at gaten han skulle kjøre inn på, er forkjørsvei.

Han la heller ikke merke til vikepliktsskiltet.

Mannen kjørte inn i og krysset gaten foran to biler som kom fra høyre. 57-åringen hadde maks uflaks. Den ene var en politipatrulje.

Ville ikke godta boten

Ifølge tiltalte oppsto det en luke i trafikken som kom fra høyre, og føreren i bilen foran politibilen skal ha «vinket» ham over veien. Tiltalte oppfattet derfor at han fikk signal om at han kunne krysse gaten foran bilen som kjørte fremfor politiet.

Politiet er uenig, og mannen ble i retten dømt for forholdet.

Normalt sett ligger et forenklet forelegg i en slik sak på 6800 kroner. Men ettersom forelegget i dette tilfellet ikke ville vedtas, ble boten satt til 8200 kroner i retten i stedet. Mannen ble i tillegg dømt til å betale saksomkostninger på 5000 kroner.

Tilsammen kostet vikepliktsbruddet Bodø-mannen 13.200 kroner.

– Gjort er gjort. Jeg mente at jeg hadde blitt vinket over og fått signal til å kjøre, det mente ikke politiet. Jeg anbefaler enhver bilfører å ha dashbordkamera. Hadde jeg hatt det, ville saken vært løst, mener 57-åringen som ikke ønsker å stå frem med navn.

– Jeg har nok drete litt på draget, men jeg skal ta boten som en mann.

57-åringen la ikke merke til at veien han svingte ut på, var forkjørsvei. Arkivbilde. Foto: Geir Sveen, Stavanger Aftenblad

Dette gir høyest bot

De fleste vedtar bot på stedet, opplyser sjef for Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal.

– I 2019 var det 577 som fikk forenklet forelegg for brudd på vikepliktsskilt 202 og 204.

Lovbruddet som gir høyest bot for enkeltpersoner, er ruskjøring.

– Ellers er det, for de forhold som kan reageres med forenklet forelegg, høy fart, sier han.

Om 57-åringens dashbordkamera-anbefaling kommenterer Hasseldal:

– Dashbordkamera kan være et nyttig hjelpemiddel for å dokumentere det som skjer rundt bilen. Hver og en må vurdere dette behovet selv.

Dette koster det å bryte trafikkreglene

Kjøring med for kort avstand til kjøretøyet foran: 6800 kroner

Brudd på vikeplikt: 6800 kroner

Ulovlig forbikjøring: 5500 kroner

Kjøring på rødt lys: 6800 kroner

Kjøring i strid med skilt om kjøreforbud eller kjørepåbud (for eksempel kjøring mot kjøreretningen, i gågate eller i kollektivfelt): 5500 kroner

Kjøring med for mange passasjerer: 2600 kroner

Manglende sikring av passasjerer under 15 år: 2300 kroner

Kjøring over sperrelinje eller på fortau/sykkelfelt: 4200 kroner

Kjøring med for dårlig sikt eller feil/manglende bruk av lys: 2600 kroner

Kjøring over fartsgrensen: 800–10.650 kroner avhengig av opprinnelig fart og fartsoverskridelse

Ruskjøring: 1,5 ganger brutto månedsinntekt

Se full oversikt over bøtesatsene her