Thea Bergum Grinde følger trafikken med skjerpet blikk. Hun tar førerkort for automatgir, og er ikke i tvil om at det er en fordel:

– Når jeg kjører med automat kan jeg fokusere mer på det som skjer rundt meg, og på sammenhenger i trafikken. Det er lettere å følge med på trafikkbildet, sier 19-åringen.

Fra bak rattet i kjøretimen på Majorstuen Trafikkskole forteller hun at de fleste vennene hennes har lappen, men kun to andre har gått for samme løsning.

– De fleste velger manuell i tilfelle de trenger det til leie av bil og sånt. For meg var det enklest ettersom vi bare har biler med automatgir i familien, sier Grinde.

Å ta lappen for kun automatgir, eller førerkort klasse B med kode 78, blir mer og mer vanlig. Det er likevel ikke mange i dag som kun har førerkort for automatgir, ifølge Vegdirektoratet:

  • 2,9 millioner nordmenn hadde førerkort klasse B i utgangen av 2017.

  • 19.483 hadde førerkort klasse B med kode 78. Det er kun 0,67 prosent.

Det er enklere å kjøre automatgir i rushtrafikk og kø, sier kjørelærer Stein Sollihagen Hauge. Foto: Olav Olsen

Én åpenbar ulempe

Hos Majorstuen Trafikkskole er det en klar tendens: I dag tar 40 prosent lappen for automatgir, mot 10 prosent for tre år siden. Faglig leder Stein Sollihagen Hauge peker på den åpenbare årsaken; at stadig færre har bil med manuell girkasse.

– Elevene får ikke øvd hjemme med manuelt gir. Vi anbefaler å ta førerkort med girkassen man har hjemme. Det skal mye mengdetrening til for å bli en trygg fører, og da må man øve hjemme i tillegg til å ta kjøretimer, sier Hauge.

Det tar litt kortere tid å ta lappen med automatgir, fordi man slipper å lære å bruke clutch. Teknisk sett er det ikke alltid snakk om automatgir heller. Elbiler har foroverknapp og bakoverknapp, trinnløst gir.

Et overveldende flertall har førerkort B uten restriksjoner. Altså førerkort som fungerer for både manuelt gir og automatgir. Foto: Shutterstock / NTB scanpix
Automatgir blir vanligere og vanligere, men bilparken består fremdeles av veldig mange biler med manuelt gir. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

– For dem som synes det er vanskelig å ta sertifikatet, kan det være enklere med automatgir. Man forholder seg bare til brems og gass i trafikksituasjonen, sier Hauge.

På strak arm kommer han på én åpenbar ulempe ved å ta førerkort for kun automat: Rett og slett at man ikke kan kjøre alle personbiler.

Vil at alle skal ta automatlappen

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) vil at det skal være standard å ta førerkort for automatgir. De får støtte av leder i Stortingets transportkomite, Helge Orten (H).

ATL-direktør Torgeir Abusdal mener kjøring med automatgir kan gi færre trafikkulykker blant ferske sjåfører. I tillegg vil det bli rimeligere å ta førerkort.

– Velger man å ta automat, må man ha en praktisk oppkjøringstime senere om man skal ha førerkort manuell, sier Torgeir Abusdal. Foto: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

– Vi regner med at det store flertallet ikke vil ha behov for manuelt kjørt bil i fremtiden, og synes da ikke de har behov for førerkort for manuelt gir. Når man ikke har fokus på gir og clutching bedres trafikksikkerheten. Og vi tror færre vil stryke på førerprøven, sier Abusdal.

28 prosent strøk på oppkjøringen i 2018.

– Det er snart ikke manuelle biler å få tak i. Selv om det er mange tusen manuelle biler på veien, vil de ikke nødvendigvis brukes av dem som nå skal ta førerkort, sier Abusdal.

Mulig byfenomen med automatlappen

92,6 prosent av alle biler solgt i 2018 hadde automatgir. Men foreløpig er det veldig få automatbiler og elektriske biler på veiene, påpeker Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens vegvesen. Det vil ta mange tiår før hele bilparken i Norge er skiftet ut.

– Skulle man kreve at alle skal kjøre opp med automatgir, er det mange som ikke kan bruke mamma og pappas bil. Motorentusiastene kan glemme bilen på låven, sier Vinje.

– Det er mindre å holde styr på når bilen girer selv. Vi forventer en markant økning i folk som ønsker å ta førerkort med kode 78, sier Kjell Bjørn Vinje. Foto: Knut Opeide

Tross høyt salg av automatbiler var 7,4 prosent av bilparken elbiler ved utgangen av 2018, ifølge Norsk elbilforening. I Oslo er det tolv prosent. I tillegg er det naturligvis flere ikke-elektriske personbiler som har automatkasse.

– Det er klart at fremveksten av elbil og bil med automatgir gjør at flere ønsker å ta lappen med kun automat. Men det er mulig det er et Oslo-fenomen eller byfenomen også, sier Vinje.

Om det tar kortere tid å ta førerkort er han imidlertid ikke sikker på, men påpeker: Kandidatene skal beherske alle sider ved det å ferdes hensynsfullt i trafikken.