En vårdag i fjor kjørte Morten Hundhammer Siglen lastebil på E18 ut fra Oslo.

32-åringen er yrkessjåfør og sier han derfor er ekstra bevisst på å holde tilstrekkelig avstand til forankjørende.

Men ved Høvik, vest for Oslo, blir han stoppet av politiet.

De mente han hadde brutt tresekundersregelen.

– Jeg la merke til politipatruljen som lå i midtre kjørefelt og passerte dem i venstre kjørefelt. Det var tett trafikk i området, og bilen foran meg bremset ned da vi kjørte forbi patruljen, sier Siglen, som mener det er noe av årsaken til at tresekundersregelen ble brutt.

Dyrt

Ifølge rettsdokumentene kjørte Siglen i 80 km/timen uten å avpasse avstanden. I én kilometer skal han ha kjørt med en avstand på 1,5 sekunder til bilen foran.

For overtredelsen fikk 32-åringen en bot på 6800 kroner. I tillegg fikk han tre prikker på førerkortet.

Men fordi Siglen var uenig i avgjørelsen og ikke ville vedta boten på stedet, endte saken i retten og med en bot på 8500 kroner.

– Økonomisk sett angrer jeg på at jeg ikke vedtok boten på stedet, men jeg mener jeg var innafor – trafikkbildet tatt i betraktning.

Så mange ble tatt i fjor

Per dags dato er det registrert 58 anmeldelser og 310 forenklede forelegg for «for kort avstand til forankjørende» med gjerningsdato i 2020. Det opplyser sjef for Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal.

I hovedsak er de fleste sjåfører flinke til å overholde tresekundersregelen, mener UP-sjefen.

– Men vi har, som kontrolltallene viser, mange som ikke gjør det og noen grove overtredelser som fører til at førerkortet blir beslaglagt.

Slik blir du tatt

Hvis du som bilfører ikke følger tresekundersregelen, kan konsekvensene bli fatale dersom føreren foran deg bråbremser eller senker farten.

Politiet bruker visuell observasjon eller videoopptak (bildetelling) og tidsavstand som måleenhet for å kontrollere om bilister har god nok avstand til forankjørende.

UP-sjef Steven Hasseldal. Foto: Morten Uglum

Kan risikere å miste førerkortet

Forenklet forelegg eller anmeldelse brukes når fører av kjøretøy med tillatt totalvekt under 3500 kilo kjører med en jevn tidsavstand til forankjørende på ett sekund eller mindre, forklarer Hasseldal.

– For fører av kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo, er tidsavstanden 1,5 sekunder eller mindre.

Instruksen tar som utgangspunkt at kjøretøyet har gode dekk på tørr, bar vei, og at det er alminnelig gunstige kjøreforhold, normal trafikk og så videre.

– Hvis du ligger ett sekund bak bilen foran, risikerer du å få bot, pluss tre prikker. Minskes avstanden til et halvt sekund, kan førerkortet bli beslaglagt. Det er tresekundersregelen som gjelder, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

Anmeldelse med førerkortbeslag bør brukes når fører av kjøretøy med tillatt totalvekt under 3500 kilo kjører med en jevn tidsavstand til forankjørende på et halvt sekund eller mindre. For fører av kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo, er tidsavstanden 1,0 sekund eller mindre.

– Dessuten vurderes førerkortbeslag ved trafikkuhell med personskader eller omfattende materielle skader når det foreligger konkrete opplysninger om at for liten kjøreavstand er årsak til uhellet, presiserer UP-sjefen.

Har du opparbeidet deg åtte prikker eller mer i løpet av tre år, vil førerkortet ditt ryke.

Beregn tidsavstanden

  • 1 sekund i 30 km/t tilsvarer 8,3 meter

  • 1 sekund i 40 km/t tilsvarer 11,1 meter

  • 1 sekund i 50 km/t tilsvarer 13,8 meter

  • 1 sekund i 60 km/t tilsvarer 16,6 meter

  • 1 sekund i 70 km/t -tilsvarer 19,4 meter

  • 1 sekund i 80 km/t tilsvarer 22,2 meter

  • 1 sekund i 90 km/t tilsvarer 25,0 meter

  • 1 sekund i 100 km/t tilsvarer 27,7 meter