Siden 2014 har Stian Andre Larsen fra Bergen ladet elbilen sin i garasjen hjemme. En marskveld for to uker siden skulle han bruke en drill og måtte bruke støpselet. Da han dro ut ladeledningen, ble han overrasket.

– Kontakten var svidd og til dels smeltet. Vi har jo tre barn, så jeg ble livredd, sier Larsen. I ettertid fant han ut at kontakten slett ikke var tilpasset lading av elbil, selv om han hadde nytt elektrisk anlegg.

Nå etterlyser han bedre og tydeligere informasjon om hva reglene for lading av elbil er.

NAF: Anbefaler egen vegglader

Kravene til lading av elbil er klare, ifølge NAF:

– Kravet er at elbilen må lades på egen strømkurs med maksimalt ti ampere og B-jordvern, sier senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal.

Man kan lade på en vanlig huskontakt, en såkalt «Schuko»-kontakt, om den oppfyller disse kravene, ifølge Sødal. Ønsker man høyere effekt, må man installere vegglader, noe NAF anbefaler.

– Lading på kurser som ikke oppfyller disse kravene, kan føre til varmgang, smelting og brann. Vanligvis er jordfeilvernet i sikringsskapet av type A. Dette vernet kan elbilen sette ut av spill, slik at det ikke oppdager jordfeil andre steder. Derfor er det viktig å ha B-jordvern, presiserer Sødal.

– Lading av elbil er annerledes enn husholdningsapparater fordi ladingen gir høy belastning over tid. For eksempel gir en vaskemaskin høy belastning når den starter, men så flater belastningen ut, sier Sødal. Foto: NAF

Han mener det er lurt å få en elektriker på befaring for å vurdere mulighetene for lading.

– Elbilbatterier skiller seg fra andre husholdningsartikler ved at de krever masse strøm over lang tid under lading, sier han.

Man må også regne med ekstra kostnader for å lade trygt hjemme: NAF anslår at en egen vegglader koster mellom 15.000 og 20.000 kroner.

NAF har skrevet en guide for å lade trygt hjemme.

– Bilselgerne må informere tilstrekkelig, slik at man forstår hele bildet, mener Larsen. Foto: Privat

Vanskelig for vanlige folk å skjønne

Stian Andre Larsens hus er fra 2012, med nytt elektrisk anlegg. Derfor trodde Larsen at kontakten var grei å lade elbil på. Det viste seg å være litt mer komplisert enn som så: Kontakten han brukte tidligere hadde ikke B-jordvern, og hadde 16 ampère sikring.

– Som privatperson er det vanskelig å lese seg opp på dette om man ikke kan noe om elektronikk. Da er det spesielt viktig at selgerne informerer grundig, avslutter Larsen.

I ettertid har Larsen fått installert en vegglader hjemme.

– Det som irriterer meg er, at forhandlerne som selger elbiler, tar så lett på det. Du får vite at du kan lade hjemme, men de sier ingenting om regelverket som ligger til grunn, sier familiefaren.

Ansvar ligger både hos produsent og bruker

Hverken brannvesenet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vet hvor mange branner som har oppstått i forbindelse med lading av elbiler, fordi det registreres som husbrann.

Nyere elbiler brenner sjelden, opplyser avdelingsdirektør i DSB, Anne Rygh Pedersen. Det er registrert 46 branner i elbiler fra 2016 til i dag. I gjennomsnitt blir dette 14 biler per år, viser tall fra DSB.

Ifølge Rygh Pedersen er produsentene av elbiler pliktige til å informere om kravene til lading i brukermanualen.

– Her er det også krav til å informere om at bruk av skjøteledninger og adaptere ikke er tillatt. Flere bilprodusenter skriver også at bilen må kobles fra i tordenvær, sier hun.

Her ser du hvordan en lading av elbil ikke skal se ut. – Man må heller ikke ta for gitt at eksisterende elektrisk anlegg er i en slik stand at det nødvendigvis tåler en langvarig høy belastning, sier Rygh Pedersen. Foto: Jostein Grav / DSB

Samtidig plikter brukeren å sjekke at bilen kobles til strømnettet på en sikker og forskriftsmessig måte.

– Brukeren har også ansvar for å sjekke utstyr for skader og varmgang. De må koble fra ladingen om nødvendig.

Tips for utenlandsturen

Også DSB anbefaler å installere en ladestasjon med Type 2-kontakt. Rygh Pedersen kommer også med et tips for dem som reiser utenlands med elbil:

– Er du på tur i Danmark, må du være spesielt oppmerksom. Ledningene er vanligvis underdimensjonerte. Da er det stor sannsynlighet for skader, varmgang og brann. Den danske kontakten gir heller ikke jordforbindelse.

Hennes klare anbefaling er å bruke ladestasjoner med Type 2-kontakt når man er i utlandet.

Brannvesenet: – Grunn til å tro at det skjer med flere

– Det er grunn til å tro at mange flere enn vi er klar over har opplevd brannfarlige situasjoner i forbindelse med lading av elbilen sin, sier branninspektør i Oslo brann- og redningsetat, Sigurd Folgerø Dalen.

Han tenker spesifikt på: kortslutninger, svimerker og varmegang i stikkontakt, ledningsverk eller lader.

– Vi er svært opptatt av at folk følger de anbefalinger som gis til forsvarlig lading. Brann i forbindelse med lading kan spre seg til bilen, men også videre til boligen.

Han henviser til DSBs tips til trygg lading av elbil.

– Jo flere elbiler, desto større risiko for branner i forbindelse med lading. Folk må ta dette på alvor, avslutter han.

Tesla Norge: Sikker lading gjelder alle elbiler

Tesla Norge har ingen regler for at de skal gå gjennom lading med nye kunder, men viser til Elbilforeningens regler for lading og informasjon om veggladere.

– Ved levering av bilen gjennomgår vi grunnleggende informasjon av betydning for nye Tesla-eiere. Nøyaktig hva som gjennomgås, avhenger av kundens ønsker, skriver kommunikasjonsansvarlig Even Sandvold Roland i en e-post.

Han påpeker at reglene for sikker lading gjelder alle elbiler, uavhengig av merke.