På vei hjem til Kirkenes fra landets nordligste Tesla-forhandler i Tromsø, måtte Thomas Nilsen (50) kjøre sin nye Tesla Model 3 gjennom Finland for å hurtiglade seg hele veien frem.

Fra Teslas nordligste hurtiglader på Sørkjosen til Kirkenes er det over 620 kilometer.

Av 5315 Tesla Model 3 som ble solgt i Norge i mars, ble kun 44 registrert nord for Trøndelag. Nærmere bestemt 25 i Nordland, 14 i Troms og kun to i Finnmark, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Nilsen eier den ene.

Folk kommer bort og vil prate bil

– Dette er min første elbil. Den ble kanskje litt dyrere enn jeg hadde betalt for en dieselbil, men samtidig sparer jeg penger på lavere driftskostnader.

Nilsen er tydelig på at hensynet til miljøet er den viktigste årsaken til at han har valgt å konvertere fra diesel- til elbil, og understreker at de hverken har kollektivfelt eller bomringer i nord.

– Hvorfor Tesla Model 3 Long Range?

– Dette er den første elbilen med tilstrekkelig rekkevidde til en fornuftig pris. Model S og X, synes jeg har vært for dyre. Den er dessuten god å kjøre og bra på vinterføre, og har mer enn nok krefter og fartsressurser for nordnorsk veistandard.

– Hva sier naboer og venner om at du kjøpt deg en elbil?

– Noen er superskeptiske og tviler på at elbil kan fungere i vinterkulden her oppe, mens mange er nysgjerrige på Teslaen. Fra før av går det bare én Tesla Model S her i byen.

Han synes ikke det er slitsomt at folk kommer bort og vil prate bil.

– Kan jeg bidra til at flere får øynene opp for elbil og redusert CO₂-utslipp, er det bare hyggelig.

Av de totalt 10.728 elbilene som ble registrert i mars, var halvparten en Tesla Model 3, her fordelt på fylker.

– Trenger flere hurtigladere i nord

I mars var rekordhøye 58,4 prosent av alle nyregistrerte personbiler i Norge elektriske, viser tall fra OFV. Nord for Trøndelag var elbilandelen beskjedne 3,5 prosent.

Nilsen mener det viktigste grepet for å øke elbilandelen i Nord-Norge, er å få på plass flere ladestasjoner slik at man komme seg mellom de største byene.

– Jeg er i utgangspunkt ikke tilhenger av statlige subsider, men hvis ingen av de kommersielle ladeaktørene ser lønnsomhet, må staten på banen enten gjennom støtteordninger, eller som operatør driftet av for eksempel Statens vegvesen.

– Slik det er nå bli det en høna-eller-egget-situasjon, og det vil ikke være realistisk å nå politikernes mål om at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler, sier Nilsen.

Han ser gjerne at Tesla utvider sitt superladernettverk videre østover og nordover.

– Vi vurderer ulike muligheter i de nordligste delene av landet, men kan ikke dele noen konkrete planer nå, sier kommunikasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland, i en kommentar til Nilsens ønske.

Grafikken over viser blant annet at Model 3 hadde høyere markedsandel blant elbilene i Oslo og Akershus, sammenlignet med i Rogaland og Hordaland.

Spent på ny støtteordning

Generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu, mener nøkkelen til flere hurtigladere i nord, er en endring av effekttariffen og statlig støtte til utbygging av ladestasjoner.

Hun viser til at Enova akkurat har utlyst et nytt støttetilbud hvor man støtter opptil hundre prosent av investeringskostnadene knyttet til utbygging av ladeinfrastruktur i Nord-Troms og Finnmark.

Christina Bu i Norsk Elbilforening, her avbildet med en Volkswagen Up som det så langt i år kun er registrert tre av. Foto: Norsk Elbilforening

Det er snakk om 25 ladedestinasjoner med tilsammen 50 hurtigladere, hvorav 17 skal være lynladere med en ladeeffekt på 150 kilowatt.

– I 2016 da Enova sist utlyste en støtteordning for de nordligste fylkene, kom det ingen kvalifiserte søknader. Vi er derfor spente på om noen av ladeoperatørene ønsker å benytte seg av den nye støtteordningen.

– Tesla-eier Thomas Hansen mener staten må vurdere å gå inn som operatør hvis ikke støtte til investeringskostnader er nok til å få ladeoperatørene på banen?

– Driftsstøtte i en overgangsperiode før ladestasjonen er kommersielt lønnsom, er noe man bør vurdere. Vi mener likevel en endring av effekttariffen kan være et vel så godt grep.

Søknadsfristen for den nye støtteordningen er 7. juni, og Enova planlegger å gi tilsagn innen utgangen av juni 2019. Ladeinfrastrukturen skal være ferdig utbygd og i drift senest 18 måneder etter vedtak fra Enova.