Nylig meldte vi at 41 prosent strøk på teoriprøven for bil i fjor. Nye tall viser at 27 prosent ikke klarte oppkjøringen.

En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at det er store regionale forskjeller.

Som vanlig er strykprosenten lavest i Finnmark der kun 18 prosent ikke består. Det er likevel en økning fra året før, da kun 9 prosent strøk i vårt nordligste fylke.

På topp over antall som stryker, ligger Oslo.

Se oversikten lenger ned i saken.

Øvelseskjøring er nøkkelen

Generelt er det en tendens til at det er en litt høyere beståttprosent i de nordligste fylkene, forteller Per Gunnar Veltun, sjefingeniør ved trafikkopplæringskontoret i Vegdirektoratet.

– Dette har trolig i stor grad sammenheng med at avstandene i disse fylkene er store, og det ligger godt til rette for omfattende privat øvingskjøring. Dette er verdifullt både med tanke på lavest mulig risiko når en begynner å kjøre på egen hånd og med tanke på å bestå oppkjøring på første forsøk.

Årsaken til at strykprosenten i Finnmark er doblet sammenlignet med året før, er at Finnmark er slått sammen med Troms, påpeker Veltun.

Steder med et avansert trafikkbilde krever mer av eleven under oppkjøring. Foto: Ivar Ekseth, NTB scanpix

Fortsatt stryker flest i Oslo, samtidig går strykandelen her sakte nedover. Den viktigste årsaken til det, er nok at kandidatene der er bedre forberedt enn før, fortsetter han.

– Det er også gjort tiltak som gjør det noe vanskeligere å drive med ulovlig føreropplæringsvirksomhet. Dermed vil det ligge bedre til rette for at opplæringen alle kandidatene får, har riktig kvalitet.

Dette sliter vi mest med

Årsaken til at man stryker på oppkjøring, handler i mange tilfeller om mangel på trening.

– De har øvd for lite. Dette viser seg blant annet ved for dårlige kjøretekniske ferdigheter og mangelfulle evne til å se risiko, tilpasse farten og evne til å vurdere sin egen (mangelfulle) ferdighet til å opptre i trafikken.

Han anbefaler å bruke et par år på opplæringen for å få anledning til å samle erfaring og modnes i forkant av oppkjøringsdagen.

HELE OVERSIKTEN: Her består færrest oppkjøring

FylkeAntall beståttIkke beståttAntall gjennomførte prøver
Oslo65 %35 %5734
Agder70 %30 %6674
Innlandet72 %28 %8044
Viken73 %27 %24.821
Trøndelag73 %27 %8391
Nordland73 %27 %4877
Rogaland73 %27 %9270
Møre og Romsdal74 %26 %5072
Vestland74 %26 %11.524
Vestfold og Telemark76 %24 %7932
Troms og Finnmark82 %18 %4821

Kilde: Statens vegvesen

Det er mer utfordrende å kjøre i by, mener seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen. Foto: Trygg Trafikk

Kravene de samme

Trygg Trafikk er glad for at den høye strykprosenten i hovedstaden er blitt noe lavere.

– Jeg regner med det kanskje skyldes at de fleste gjør en bedre jobb med seg selv og får kompetansen de skal ha, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen.

En statistikk er derimot litt svakt grunnlag for å kunne si noe om de grunnleggende årsakene til at prosentene svinger, mener Johansen.

For kravene til førerkort er i utgangspunktet de samme uansett hvor du bor, påpeker han.

– Likevel er det mange andre ting som kan gi utslag på en førerprøve, blant annet at elever i Finnmark opplever mindre by og mer landevei under både øvelseskjøring og oppkjøring.

Reiser utenbys for å bestå oppkjøring

Johansen har hørt at enkelte velger å kjøre opp i mer landlige strøk for å ha større sjanse til å bestå førerprøven – uten at han vet om det var en suksess.

Han mener det er vanskelig å jevne ut forskjellene regionalt.

– Jeg ser ikke noen løsninger på det, og det er ikke sikkert det er noe poeng i det, heller. Vi får stole på at kravene til førerkort er like overalt, og at sensorene gjør så godt de kan innenfor gjeldende regelverk.