Alternativene er mange hvis du skal kjøpe deg ny bil, og det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av bensinbiler, dieselbiler, hybrider eller elektriske varianter.

Fordeler og ulemper finnes med alle typene. Men hva er smartest på sikt?

Vi spurte partilederne hvilken bil de vil at du skal velge neste gang.

Siv Jensen, Fremskrittspartiet

1. Hvilken bil ønsker du nordmenn skal gå for i fremtiden?

LIKER VIND I HÅRET: Siv Jensen, partileder i Fremskrittspartiet (Frp). Foto: Kent Skibstad / Scanpix

– Fremskrittspartiet er opptatt av at folk skal få bestemme selv, og FrP i regjering har siden 2013 lagt om og senket avgiftene på nye biler. De største lettelsene har gått til miljøvennlige biler med lave utslipp, og særlig ladbare hybridbiler. Bilsalget viser at avgiftskutt på nye miljøvennlige biler har hatt en betydelig effekt, og utslippene fra nye biler har stupt.

2. Hvilken bil kjører du selv?

– Jeg liker følelsen av vind i håret, og har tidligere hatt en Saab cabriolet. Neste gang jeg skal kjøpe bil kommer jeg til å vurdere en liten og kjapp Mini Cabrio med masse sjarm, eller noe lignende i samme gate.

3. Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene?

– Investeringer i trygge veier blir noe av det aller viktigste i årene fremover, selv om vi allerede har fått til utrolig mye siden vi inntok regjeringskontorene i 2013. H/FrP-regjeringen har i samarbeid med Venstre og KrF lagt frem en historisk ambisiøs Nasjonal Transportplan med nye trygge veier over hele landet, og å følge opp denne planen blir veldig viktig fremover.

TEKNOLOGIOPTIMIST: Erna Solberg, partileder i Høyre. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Erna Solberg, Høyre

1. Hvilken bil ønsker du nordmenn skal gå for i fremtiden?

– Nordmenn må selve gjøre sine valg, men som regjering legger vi til rette for at de miljøvennlige alternativene blir lettere å velge – fordi transportsektoren er en stor kilde til klimagassutslipp.

2. Hvilken bil kjører du selv?

– Akkurat nå har jeg ikke noe valg. Jeg kjøres av regjeringens biltjeneste. Neste gang skal jeg sikkert kjøpe en fornuftig bil: miljøvennlig, rimelig og effektiv – litt avhengig av rekkevidden. Det er spennende å se mulighetene med elbil nå.

3. Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene?

– Jeg ønsker å prioritere trygge og miljøvennlige løsninger. Jeg er teknologioptimist og tror det vil komme mange enda bedre løsninger enn vi har i dag.

HAR EN FORKJÆRLIGHET FOR VOLVO: Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet

1. Hvilken bil ønsker du nordmenn skal gå for i fremtiden?

– Problemet er ikke bilen, men drivstoffet. Ambisjonen er jo at vi skal ha minst mulig utslipp, og det langsiktige målet er å få folk bort på drivstoff som forurenser minimalt. Da kan el- eller hybridbil være alternativer, eventuelt andre miljøvennlige løsninger som skulle komme i fremtiden.

2. Hvilken bil kjører du selv?

– Jeg kjører en sliten, gammel Volvo X60 drevet på bensin. Rett før jul kjøpte jeg en Volvo V70 med diesel.

3. Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene?

– Vi kommer til å bruke mye ressurser på å utvikle mulighetene innenfor miljøtransportsektoren med tanke på arbeidsplasser. Senterpartiet er også åpen for veiprising. Der det er mulig å bruke buss, trikk og tog kan bompengene justeres opp, mens man ikke har samme avgifter der bil er eneste alternativ.

VELGER TRIKK: Trine Skei Grande, partileder i Venstre. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Trine Skei Grande, Venstre

1. Hvilken bil ønsker du nordmenn skal gå for i fremtiden?

– For det første mener jeg at vi som bor i sentrum av byen ikke bør ha bil i det hele tatt. For dem som trenger tror jeg det kommer mange elbiler og hybridbiler som kan konkurrere i markedet. Folk må velge de bilene som er mest praktisk med tanke på hverdagen deres, men nå er det veldig mange elbiler som tilfredsstiller de fleste behov. Renault Zoe og Opels Ampera-E er jo eksempler på to gode nykommere.

2. Hvilken bil kjører du selv?

– Jeg kjører bare trikk. I valgkampen skal jeg lease en Renault Zoe som har en rekkevidde på 400 kilometer pr. lading.

3. Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene?

– Å gjøre bilene som slipper ut lite, billigere – slik at det blir mer lønnsomt for folk å velge dem. Vi har kuttet bilavgiftene med ni milliarder de siste årene for å gjøre disse bilene konkurransedyktige.

ØNSKER NULLUTSLIPP: Jonas Gahr Støre, partileder i Arbeiderpartiet (Ap). Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

1. Hvilken bil ønsker du nordmenn skal gå for i fremtiden?

– Jeg håper at nordmenn fortsetter å kjøpe biler med stadig lavere utslipp, og at flere og flere går over til nullutslippsbiler, enten det er elbiler eller hydrogenbiler.

2. Hvilken bil kjører du selv?

– Vi har to biler i familien: En liten elbil til de små turene, og en større Plug-In Hybrid til lengre turer.

3. Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene?

– Arbeiderpartiet og jeg vil at klimautslippene fra hele transportsektoren skal reduseres kraftig i årene frem mot 2030, og dette er også en viktig prioritet i bilpolitikken. Vi har satt oss som mål at nybilsalget fra 2025 skal være basert på nullutslippsbiler, og for å få til dette vil vi fortsette å stimulere til kjøp av klimavennlige biler og støtte utbyggingen av fyllestasjoner for nullutslippsbiler over hele landet.

HAR POSITIVE ERFARINGER MED ELBIL: Knut Arild Hareide, partileder i Kristelig Folkeparti (KrF). Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Knut Arild Hareide, Kristelig Folkeparti

1. Hvilken bil ønsker du nordmenn skal gå for i fremtiden?

– Av hensyn til klima og luftkvaliteten i byene håper og tror jeg at biler med lavt utslipp er fremtiden. Da er elbiler og hybrider gode alternativer.

2. Hvilken bil kjører du selv?

– Vi kjører Sharan familiebil på bensin. Vi har ikke budsjettert med noen ny bil i nærmeste fremtid, så hvilken bil vi kjøper neste gang har vi ikke bestemt oss for foreløpig. Jeg har veldig positive erfaringer med elbil, men elbilen jeg kjørte rundt i tidligere tok kvelden for cirka ett år siden.

3. Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene?

– Sikkerhet og miljø er viktigst. Avgiftssystemet og bruksfordelene må være slik at det lønner seg å velge biler med lavt utslipp.

KJØRER FORTSATT BENSIN: Audun Lysbakken, partileder i Sosialistisk Venstreparti (SV). Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Audun Lysbakken, Sosialistisk Venstreparti

1. Hvilken bil ønsker du nordmenn skal gå for i fremtiden?

– SV er for elektrifisering av personbiltransporten, og vil føre en politikk for å sikre at elbilen vinner over bensin- og dieselbilene i nybilsalget.

2. Hvilken bil kjører du selv?

– Jeg kjører en Opel Meriva, og håper det er min siste bensinbil. Med den raske utviklingen av elektriske biler og lademuligheter regner jeg med det blir flere og flere gode alternativer for familier fremover.

3. Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene?

– Vi vil redusere transportbehovet i byer og tettsteder, og føre en transportpolitikk som gjør at flere velger kollektiv, sykkel og gange fremfor bil. For dem som likevel trenger bil, er det best både for klima og byluften at bilen er elektrisk. SV vil derfor vri kjøpsavgiftene på bil slik at elbil vinner over fossil bensin- og dieselbil.

VIL HA MINDRE MOTORVEI: Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Bjørnar Moxnes, Rødt

1. Hvilken bil ønsker du nordmenn skal gå for i fremtiden?

– Biler med minst mulig utslipp. Vi må få ned utslippene fra bilparken, og da må vi som folkevalgte legge til rette for at det blir enklere for flere å velge elbil og hybrid. Aller helst ønsker vi at færre blir avhengig av bilen, og kan velge kollektivtilbudet i stedet.

2. Hvilken bil kjører du selv?

– En Peugeot fra 2003 som er en bensinbil. I fremtiden ønsker jeg å kjøpe en elbil eller hybrid.

3. Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene?

– Vi ønsker å redusere transportbehovet og gjøre transporten vi er avhengig av mest mulig utslippsfri. Det betyr storstilt satsing på kollektivtransport gjennom å bygge ut jernbane, samt veiutvidelser på kollektivtransport fremfor utvidelse av motorveien.

GÅR FOR BIODRIVSTOFF: Rasmus Hansson, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne (MDG). Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Rasmus Hansson, Miljøpartiet De Grønne

1. Hvilken bil ønsker du nordmenn skal gå for i fremtiden?

– Elbil! Behovet for dagens type privatbiler vil bli kraftig redusert. Bilene våre, enten de er selvkjørende, privateide eller delt vil bli utslippsfrie i løpet av noen år. Hybrider og biodrivstoff er overgangsteknologier og skal bli utkonkurrert av helt utslippsfrie alternativ som elbiler eller kanskje hydrogenbiler.

2. Hvilken bil kjører du selv?

– Til hverdags reiser jeg stort sett kollektivt og sykler. Bilen vår, en eldre Toyota RAV, går på 100 prosent biodrivstoff. Når jeg bytter den ut, vil jeg bytte til en helt utslippsfri bil. Jeg er fristet av flere elbiler som nå kommer med lang rekkevidde, som er robuste nok til rufsete forhold og har overkommelig pris.

3. Hva ønsker du å prioritere i bilpolitikken de nærmeste årene?

– Miljøpartiet De Grønne vil prioritere bedre og mer miljøvennlig samferdsel i hele Norge. Det betyr rask bygging av ladenett for elbiler i hele landet, mer kollektiv, mer sykkel, gange, elbiler, elsykler, elferger og vekk med fossilbiler. Det betyr også slutt på kjempeinvesteringer i nye motorveier og broer. I byene må det gjøres enkelt og attraktivt å velge noe annet enn bil.