Spørsmålet har vært reist en rekke ganger. Men nå viser en undersøkelse fra amerikanske Union of Concerned Scientists at elbilen slår knock-out på bensin— og dieselbiler også når man ser på hele livsløpet fra produksjon til skroting.

Forurenser mer i produksjon

Kritikere av elbiler har lenge hevdet at produksjon av batterier utgjør en trussel mot miljøet gjennom høyere utslipp av CO2, og at nettopp dette er elbilmedaljens store bakside.

Og akkurat her får kritikerne medhold. Rapporten slår nemlig fast at produksjon av batteriet fører til høyere utslipp, og jo større batteriet er, jo høyere blir utslippene.

Ifølge undersøkelsen gir produksjonen av en typisk elbil rundt 15 prosent større utslipp av CO2 enn fra en tilsvarende bil med forbrenningsmotor, mens for elbilene med de største batteripakkene kan utslippene fra produksjonen være så mye som 68 prosent høyere.

Nyttige tips:

Amerikansk kraftmiks

Problemet med tradisjonelle biler er likevel at utslippene fortsetter gjennom hele bilens levetid, mens elbilene ikke har utslipp under kjøring.

Rapporten slår fast at elbilen allerede etter mellom seks og 18 måneder har mindre utslipp totalt enn tradisjonelle biler.

Samtidig er det verd å merke seg at tallene er beregnet ut fra amerikanske forhold, der kraften i stor grad kommer fra fossile kilder som kull og gass i tillegg til kjernekraft.

Her hjemme kommer mye av energien kommer fra fornybare kilder. Likevel er altså elbilene de mest miljøvennlige gjennom livsløpet.

Gjennom livsløpet vil en eksosbil gi dobbelt så høye utslipp av CO2 som en tilsvarende elbil med amerikansk elektrisitetsmiks. Rapporten slår også fast at avfallshåndtering av elbiler ikke gir høyere utslipp enn hva som er tilfellet for tradisjonelle biler.

Interessert i å lese mer om elbiler? Sjekk ut disse anbefalte sakene: