Kristiansandsfirmaet Easy Traffic tjener millioner på å varsle hvor politiet har fartskontroller, og nå har selskapet kjøpt opp konkurrenten Sms Radar i Namsos.

— Jeg kan bekrefte at Easy Traffic har kjøpt Sms Radar, og at overtakelsen skjedde i mars i år, sier en ellers ordknapp styreleder og daglig leder Anders Hermansen i Easy Traffic AS.

Utover at Easy Traffic baserer seg på innleid arbeidskraft og derfor ikke har egne ansatte, er det lite Anders Hermansen vil fortelle om virksomheten.

Spørsmål om antall brukere av varslingstjenestene eller hvordan markedssituasjonen er, besvarer han bare med "ingen kommentar".

Får tipsmeldinger

I årsmeldingen beskrives virksomheten som "telekommunikasjon fra forretningskontor i Kristiansand". På selskapets nettside reklameres det med 12 års erfaring med å varsle bilister om hvor politiet har radarkontroller.

Forretningsideen går ut på at alle brukere betaler 5 kroner for hver varsling de mottar i et geografisk område etter eget ønske. Tipserne honoreres med et visst antall gratis tipsmeldinger. Identisk telefonnummer og layout på nettsiden viser at det også er Easy Traffic AS som står bak varslingstjenesten Politiet.net.

Easy Traffic eies direkte eller gjennom andre selskapet av Sindre Strøm (33 prosent), Anders Hermansen (20 prosent), Martin Bülow-Berntzen (20 prosent), Hans Petter Ackermann (11 prosent), Frank Nordbø (9 prosent) og Bård Bjerkås (7 prosent).

Siste og eneste offentlig tilgjengelige regnskap er fra 2010, og viser at Easy Traffic dette året hadde 2,8 millioner kroner i inntekt, og satt igjen med et overskudd på 1,7 millioner kroner (før skatt).

Oppkjøp

Konkurrenten som Easy Traffic overtok i mars, oppnådde i fjor et resultat på 149.000 kroner. Grunnleggeren som er den 26 år gamle Frp-politikeren Magnus Wester i Namsos, sier han ifølge avtalen ikke har anledning å kommentere verken salgssum eller hvor mange kunder virksomheten hans har.

Fjorårets regnskap viser imidlertid at Sms Radar omsatte for i overkant av 2,3 millioner kroner. Magnus Wester har gjort penger på å varsle fartskontroller siden 2002, og sier interessen for å kjøpe disse tjenestene har vært stabil i alle disse årene. Selv har han brukt store pengebeløp på å markedsføre virksomheten både i aviser, radio og fjernsyn.

— Umoralsk

Distriktsleder Øystein Krogstad i UP for Agder og Rogaland mener det er umoralsk å tjene penger på å hindre politiets arbeid.

— Jeg er forundret over at folk har som forretningsidé å hindre at vi luker ut de aller farligste trafikantene. Jeg har hørt argumentene om at laservarslinger bidrar til at det generelle fartsnivået går ned, men erfaring viser at de fleste bare setter ned farten på kontrollstedene og kjører desto fortere før og etter, sier Øystein Krogstad.

UP-sjefen i Agder og Rogaland stiller seg også tvilende til effekten av varslingene, og viser til at antall forelegg for fartsovertredelser bare øker. Han sier at politiet kan flytte kontrollsteder mange ganger.

Distriktsleder Ola Rath i Trygg Trafikk i Vest-Agder er på sin ikke negativ til varslingstjenesten, som han håper kan få bilistene til å senke farten.

Harald H. Larsen som driver tjenesten Radarvarsling.no med base på Sotra utenfor Bergen, sier at Easy Traffic i Kristiansand i dag er den klart største aktøren i markedet. Selv opplever han økt interesse for å knytte seg sin tjeneste.