For å få redusert antallet biler i rushtrafikken må det satses omfattende på rask pendling med sykkel, mener Transportøkonomisk institutt (TØI).

Sykkelekspressveier med flere felt helt adskilt fra bilveiene, et absolutt minimum av kryss, ingen adgang for fotgjengere og kanskje servicestasjoner beregnet for sykkel er blant forslagene.

Og for at tiltaket ikke bare skal bli for de mest ihuga sykkelpendlerne, bør man supplere med flere restriksjoner for bilistene i form av veiprising eller parkeringsrestriksjoner.

Må bli mye mer attraktivt

TØI skisserer altså langt mer enn noen enkle tiltak med maling og små skilt. Skal man redusere antallet bilister på vei til og fra jobb, må sykling bli mye mer effektivt og attraktivt.

Selv med en årlig driftskostnad på rundt 50.000 kroner per kilometer sykkelekspressvei vil tiltakene være samfunnsøkonomisk forsvarlige, mener TØI.

– De siste fem årene har planlegging av sykkelekspressveger skutt fart i mange land, inklusive Norge. En gjennomgang av en rekke prosjekter viser at tiltaket har en positiv effekt for syklistene i form av blant annet økt sykkelfart. Dette kan få flere pendlere til å velge sykkelen fremfor bilen for avstander mellom fem og 20 km, skriver forsker Michael W.J. Sørensen ved TØI i bladet Samferdsel.

Mer komplisert med bil

For å flytte pendlere bort fra bilen må det bli dyrere, mer komplisert og langsommere å bruke bil til og fra jobb.

– Dette er viktig dersom målet om å overflytte pendlere fra bil til sykkel skal oppfylles, mener Sørensen.

Det betyr også at et hovednett med sykkelveier må være på plass der folk bor, slik at man nokså raskt kommer frem til nettet med sykkelekspressveier.

Mens bilistene bør regne med dyrere parkering og høyere bompengeutgifter, skal det bli enklere og mer attraktivt å sykle til jobb, selv over lange avstander, på brede sykkelveier som vedlikeholdes hele året.

TØI-forskeren ser også for seg «bensinstasjoner» for sykler og til og med heis for sykkel i de aller bratteste bakkene.

Følg oss på Facebook!

Ville du latt bilen stå om sykkelveiene var mye bedre?

Er restriksjoner på bilbruk eneste vei å gå for å redusere antallet biler i byene? Debattér saken!