Skal bensin— og dieselbiler fylle byene i fremtiden, eller erstattes de av nullutslippskjøretøy og sykler av ulike typer?

Svaret fra Syklistenes Landsforening og Norsk Elbilforening er iallfall ikke til å misforstå. De to organisasjonene har ved å forene felles interesser startet kampen mot fossilbilistene.

Det langsiktige målet er å presse forurensende kjøretøy ut av sentrum i de største byene.

Null utslipp

Tilbake står nullutslippskjøretøy. Men også de må finne seg i å vike plassen når den oppladbare tråsykkelen inntar gatene for fullt.

— Vi trenger et skifte i tenkemåte og teknologi for å få bedre miljø i byene. Elsykkelen er en del av denne løsningen, sier informasjonssjef Hulda Tronstad i Syklistenes Landsforening og generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

Så langt har ikke elsykkelen fått særlig gjennomslagskraft i Norge. Med støtte fra blant annet Transnova går de to organisasjonene nå i gang med å kartlegge hvordan elsykkelen kan få større utbredelse i Norge, både gjennom undersøkelse blant kjøpere av elsykkel, internasjonale studier og erfaringer fra Norge.

Passer for Norge

Inspirasjonen kommer fra Sveits og Nederland som i stor grad har lykkes med å implementere elsyklene i trafikkbildet. Også Japan har et stort innslag av elektriske drevne sykler.

Både Syklistenes Landsforening og Norsk Elbilforening mener Norge passer for elsykler.

— Vi har en topografi i byene som berettiger litt el-assistert hjelp for å sette seg på sykkelen, fastslår Sletvold og Tronstad. Den største utfordringen i mange norske byer ser så langt ut til å være generelt dårlig tilretteleggingen for sykling.

Må få forrang

— Vi har mye å samarbeide om, vi elbilister og syklister, sier Sletvold og Tronstad. Derfor har de to foreningene laget en liste over hva de er enige om:

  • Fotgjengere og syklister må få forrang i byene der det er trangt om plassen. Dedikerte sykkelveier må etableres på bekostning av vei og parkering for forurensende biler.

  • Sykkel må normaliseres som byenes mest effektive transportmiddel og ikke anses bare som et treningsapparat. Elsykler har et stort potensial som framkomstmiddel for veldig mange.

  • Nødvendig motorisert transport må være elektrisk. Det finnes nå elbiler som kan dekke de fleste behov for motorisert transport i byer, også varetransport.

  • Arealeffektive kjøretøy må prioriteres, men vi trenger et mangfold for å dekke ulike transportbehov.

  • I bykjerner bør det opprettes nullutslippssoner. Arealer som tidligere har blitt brukt til parkering av tradisjonelle biler kan frigjøres for gående, syklister eller parkering for nullutslippsbiler. Nullutslippssoner vil også øke framkommeligheten for kollektivtransport.