Rekkeviddeangst er velkjent, men har du hørt om ladeangst? Her er fire tips om lading.