Peter Ozsvat Carlsson har tre ekstrainntekter. Én av dem kommer fra norske hjem.