– Jeg synes det er skummelt og utrolig kjedelig, men det gjør meg ikke usikker på karriereveien jeg har valgt. Tvert imot.

Valutamegler Lone Sjursen Kleveland (28) kommenterer SSBs lønnstall som viser at yrkesgruppen hennes er den med høyest lønnsgap mellom kvinner og menn.

Ifølge statistikken tjener mannlige finansmeglere 109.930 kroner i måneden, mens kvinner tjener 61.270 kroner. Det utgjør en forskjell på 80 prosent. Se hele listen og sjekk forskjellene i ditt yrke nederst i saken.

– Slike tall får meg til å kjenne ekstra sterkt på at jeg skal vise dem hva jeg er verdt, sier Kleveland, som opprinnelig er fra Trondheim.

Lone Sjursen Kleveland trives godt hos Danske Bank. Som valutamegler jobber hun med kjøp og salg av valuta ut mot kunder. Foto: Monica Strømdahl

– Må ha mer troen på oss selv

Her i Danske Banks lokaler på Aker brygge i Oslo har hun jobbet som valutamegler i syv måneder. Lønnen var ikke avgjørende da hun søkte seg til jobben.

Likevel har hun forsikret seg om at hun ikke tjener noe mindre enn sine mannlige kolleger med tilsvarende ansiennitet.

– Jeg tror vi damer er flinkere til å si «hvorfor skal jeg få?», mens menn heller sier «hvorfor skal jeg ikke få?». Vi må ha mer troen på oss selv og tørre å gå inn i lønnsforhandlinger når vi ikke er fornøyd, sier hun.

Forsker: – Grotesk

– Gjennomsnittslønnen for menn er grotesk høy, gitt at samfunnsnytten er større i jobber som er langt lavere lønnet.

Det er forsker Agnes Bolsøs reaksjon når hun får fremlagt lønnsforskjellen mellom kvinnelige og mannlige finansmeglere.

Kjønnsforsker Agnes Bolsø ved Senter for kjønnsforskning ved NTNU. Foto: Privat

Mangel på likestilling

Videre på listen over størst lønnsforskjell følger bygningsarbeidere, idrettsutøvere og kopper- og blikkenslagere. «Best i klassen» er ledere av industriproduksjon med en forskjell på 0,6 prosent.

– Det sier åpenbart noe om at vi ikke har likelønn mellom kjønnene og dermed også mangel på likestilling, men det sier mer om bransjens plass i norsk økonomi. Aksepterer vi bare den? spør Bolsø.

Finansforbundet: – Skjønner hvis det ikke frister å bli finansmegler

– Det er ugreit at kvinner i gjennomsnitt tjener såpass mye lavere enn menn. Så store lønnsgap skal det ikke være, sier nestleder i Finansforbundet, Bente Hornsrud Espenes.

For en kvinne frister det selvfølgelig ikke veldig å bli finansmegler når man ser disse tallene, fortsetter hun.

– Hvis vi ønsker oss både kvinner og menn til vår næring og til disse jobbene, må vi vise at vi verdsetter begge kjønn like mye. Dessuten handler det om kultur og holdninger. Skal man lykkes med endringer, må det starte på toppen og i styrerommet.

Nestleder i Finansforbundet, Bente Hornsrud Espenes, er ikke fornøyd. Foto: Sverre Chr. Jarild

Espenes påpeker at det tradisjonelt sett har vært flere menn i deler av finansnæringen, gjerne på ledernivå og i spesialiststillinger, som forklarer noe av lønnsforskjellene vi ser.

– Ser vi på SSB-tallene fra 2015 til 2018, synes det nå som at lønnsforskjellene har minsket noe. Andel kvinner blant finansmeglere har samtidig økt, det kan tyde på en strukturell endring. En ung kvinne og en ung mann som blir ansatt som finansmegler i dag, avlønnes likere. Det er et skritt i riktig retning.

Uavhengig av sektor tjener menn i gjennomsnitt 48.420 kroner måneden. Kvinner tjener noe mindre, 42.170 kroner.

Her kan du sjekke status i ditt yrke:

Jenter må ikke slutte å gå inn i slike yrker fordi man er redd for å bli forskjellsbehandlet, mener Kleveland. – Jeg håper jeg skal være tøff nok til å stå på kravene mine hele veien. Foto: Monica Strømdahl