Ingrid Solheim utkonkurrerte flere hundre søkere. Dette er årets mest populære sommerjobber.