Mange barnehager praktiserer 48 timers karantenetid selv om barnet virker friskt. Har jeg da rett på full lønn?