– Jeg har ikke følt at det å være gravid har vært noe problem, sier Jameela Boota (39).

Hun har jobbet på Meny Bogstadveien i tolv år og venter sitt første barn i desember. Målet er å jobbe lengst mulig.

– Jeg ønsker å jobbe så lenge kroppen min klarer det. Jeg tror det er best for både barnet og meg at jeg holder meg i aktivitet og treffer folk så tett opp mot fødselen som mulig, sier Boota.

  • Denne saken er en del av vår serie om familie og karriere.

Egen bedriftsjordmor

– Vi har egen bedriftsjordmor, så jeg føler at jeg har fått veldig god hjelp og oppfølging. Kollegene mine er flinke til å passe på, komme med råd og hjelpe meg med tunge løft.

Det er hun takknemlig for.

– Jeg kunne ha jobbet på en arbeidsplass som ikke er så veldig begeistret for gravide, men jeg har vært heldig. Det hjelper at folk motiverer deg, passer på deg og får deg til å føle deg vel, sier Boota.

TRIVES: Gravide Jameela Boota synes hun har fått god oppfølging på jobben. Hun har tilgang på bedriftsjordmor, men har foreløpig ikke trengt å benytte tilbudet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Sunnere å være på jobb

39-åringen var tidligere i svangerskapet sykmeldt på grunn av kvalme, men er nå tilbake med god tilrettelegging.

– Jeg jobber i ferskvare, så noen ganger lurer jeg på hvor tungt jeg kan løfte, hva jeg bør og helst ikke bør gjøre. Da kan jordmoren komme med veiledning. Og det hjelper veldig, for da slipper man gå rundt og være engstelig.

Boota mener det er sunnere for henne å være på jobb enn hjemme når hun er gravid.

– Det gjør noe med humøret ditt og hvordan du føler deg. Jeg tror fysisk aktivitet er veldig sunt både for meg og barnet. Kroppen er i bevegelse, jeg møter mange mennesker og får andre ting å tenke på.

OM SYKMELDINGER HOS GRAVIDE: Seniorrådgiver hos NAV, Jon Petter Nossen. Foto: Nav

Fordeler

Å holde seg i arbeid under graviditet er lurt, mener seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Jon Petter Nossen.

Han har sett nøyere på graviditet i sammenheng med arbeidsliv og mener det er smart å tilrettelegge for at gravide kan stå lengst mulig i jobb.

– Fordelen med å jobbe lengst mulig er at man beholder kontakten med arbeidsplassen og kollegene i så stor grad som mulig, både faglig og sosialt. Muligens kan det også være en fordel med tanke på senere lønnsutvikling og å få mest mulig interessante arbeidsoppgaver, sier Nossen.

JOBBER I FERSKVAREAVDELINGEN: Jameela Boota, her i samtale med kjøpmann Pål Erik Johnsen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Ni prosent av kvinners sykefravær skyldes graviditet

Kvinner har generelt høyere sykefravær enn menn. En del av denne kjønnsforskjellen kan forklares med svangerskap, understreker han.

– Det totale sykefraværet for hele 2017 var på 8,2 prosent for kvinner og 4,9 prosent for menn. Altså er sykefraværet da 67 prosent høyere for kvinner enn for menn, opplyser Nossen.

Ni prosent av kvinners sykefraværsdager er knyttet til svangerskapslidelser, og 34 prosent skyldes muskel- og skjelettlidelser. Sistnevnte kan også komme av graviditet, påpeker Nossen.

– De fleste gravide er sykmeldte på et eller annet tidspunkt, sier Nossen, som har sett på gravides sykefravær over flere år.

Han legger til:

– Dette er naturlig når de har for store helsemessige plager til at de klarer å jobbe, men det finnes muligheter for tilrettelegging slik at man unngår belastende arbeidsoppgaver. For de fleste er det en tilfredsstillelse i å bidra i arbeidslivet i den grad de kan, fortsetter han.

OM GRAVIDE I ARBEIDSLIVET: Bedriftsjordmor og rådgiver Kathrine Kanebog Thorsen i Sør-Troms HMS-tjeneste. Foto: Stian Klaussen

Økende etterspørsel

Bedriftsjordmor og rådgiver Kathrine Kanebog Thorsen i Sør-Troms HMS-tjeneste har tidligere ledet prosjektet «Gravid og i arbeid» og har arbeidet med oppfølging av gravide på arbeidsplassen i flere år.

Jobben er viktig for oss i alle faser av livet – også når vi er gravide, påpeker hun.

– Den gravide trenger å høre at arbeidsgiver trenger kompetansen selv om arbeidsevnen noen ganger kan være redusert i svangerskapet. Det å være gravid er ingen sykdom, men det er en unntakstilstand som krever at man tar hensyn og gjør noen tilpasninger.

Thorsen påpeker at stadig flere ser fordelene av å gjøre forebyggende grep for at den gravide skal holde seg i jobb lengst mulig.

– Da jeg startet for 14 år siden, var jeg den første bedriftsjordmoren i Norge. Og nå er vi veldig mange, det er mye fokus på dette. Det sier jo litt om den økende etterspørselen.

Sør-Troms HMS-tjeneste bistår rundt 200 bedrifter. Ledere har ofte tidligere vært engstelige for å presse de gravide, men med en bedriftsjordmor sørger de for at arbeidet blir trygt og forsvarlig, mener Thorsen.

– Fordelen ved å ha lite fravær på jobb er at du minsker sjansen for at du blir akterutseilt. Å holde seg aktiv tenker jeg er viktig. All forskning viser at jo lenger du er borte, desto større risiko er det for at du faller litt ut.

FRISKERE NÅ: Kjøpmann Pål Erik Johnsen mener det er viktig for både den gravide og bedriften at den gravide holdes i jobb lengst mulig. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Vinn-vinn-situasjon

Kjøpmann i Meny, Pål Erik Johnsen, mener Boota er blitt i bedre form av å jobbe.

– Nå er hun skikkelig pigg, sammenlignet med da hun ble delvis sykmeldt i starten. Jeg tror at det er sunt for de fleste å være i arbeid, og at man blir dårligere av å ligge hjemme.

Han mener det er en vinn-vinn-situasjon å holde Boota i arbeid og gi henne og andre gravide en bedriftsjordmor å gå til.

– Når man er gravid for første gang, kan det være vanskelig å vite om man er syk eller gravid. Jeg vet ikke hvordan det er, for jeg har ikke prøvd selv. Men det virker ikke noe særlig å gå rundt sjøsyk i flere måneder. Det er bra for begge parter at den gravide arbeidstageren får tilbud om oppfølging og råd fra en bedriftsjordmor.