Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken.

Spørsmål: Jeg har vært jobbsøkende i cirka 18 måneder nå som «nyutdannet» (i fjor) og får derfor ikke NAV-støtte. Jeg har mastergrad (med gode karakterer) og skriver hver søknad fra bunnen av, men får ikke intervjumuligheter en gang.

Jeg har søkt på veldig få stillinger som krever mer erfaring eller utdannelse enn det jeg har, men siden Norge er såpass åpent får jeg ofte beskjed om hvem som er blitt ansatt, og et kjapt googlesøk viser som oftest at det er personer med mange års erfaring som får de jobbene som også oppfordrer nyutdannede til å søke.

JOBBEKSPERTEN: Leder for karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Gisle Hellsten. Foto: Tron Trondal

Jeg får heller ikke noen tilbakemeldinger fra serviceindustrien, kanskje fordi de tror jeg bare vil ha noe midlertidig på grunn av bakgrunnen min? Fristen for å utsette lånekassens nedbetalinger går også ut snart for meg, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg gjør jo tydeligvis noe feil, men jeg vet ikke hva. Har du noen råd?

Hilsen frustrert

Jobbeksperten:

Hei.

Jeg skjønner veldig godt at det er frustrerende å ikke få jobb når man har tatt en grad og fått gode karakterer. Det er også veldig bra at du ikke gir opp, men snarere forsøker å finne nye veier.

Det aller første jeg vil anbefale deg å gjøre er å få noen til å lese gjennom både dine søknader og CV for å se om det kan være noe der du kan gjøre annerledes.

Forsøk å finne noen som ikke står deg for nær slik at du kan få en så objektiv tilbakemelding som mulig.

Ta også kontakt med Lånekassen. De vil kunne gi deg informasjon om hva du kan gjøre når du forklarer din situasjon. Det er mye bedre å ha kontakt og dialog med dem enn å ikke ha det hvis det skulle vise seg vanskelig å ikke kunne betjene kravene som vil komme.

LINKEDIN: Sosiale medier kan være gull verdt i jobbsøkingen. Foto: Elise Rønnevig Andersen

Ikke kun se etter utlyste stillinger

Videre vil jeg anbefale deg å bruke så mange kanaler som mulig for å finne jobb. Det å søke på utlyste stillinger er en måte å få jobb på, men langt fra den eneste.

Ta kontakt med bemanningsbyråer og hør hvilke muligheter de kan tilby. Bruk også sosiale medier som eksempelvis LinkedIn. Her vil du kunne lage en god digital CV, men også lete etter stillinger – og ikke minst komme i kontakt med personer som jobber innen bransjer som kan være aktuelle for deg.

Ta også direkte kontakt med arbeidsgivere. Spesialkandidatundersøkelsen fra 2017 viser at så mange som 18,9 prosent av realistene fikk jobb på denne måten.

Undersøk flere muligheter

Ta også kontakt med ditt lokale NAV-kontor og finn ut hva de kan gjøre for deg. NAV gjør langt mer for arbeidssøkende utover det å gi økonomisk støtte, og det er helt sentralt at du er registrert hos dem slik at systemet fanger deg opp og kan gi deg videre oppfølging. NAV har blant annet en tjeneste som heter «veiviser arbeidssøker», og jeg vil anbefale deg om å ta en titt på denne.

Undersøk også om det fylket du bor i har et eget karrieresenter. De aller fleste fylker har etablert egne sentre som innbyggerne kan benytte. Disse har kompetanse på det aller meste med tanke på jobbsøking, og de har også god oversikt over det lokale arbeidsmarkedet i fylket.

Jeg vil avslutte med å gjenta at det er kjempeflott at du tar tak i egen situasjon og ikke gir opp. Det er vanskelig å stå utenfor arbeidslivet når man så inderlig gjerne skulle ha vært en del av det, og det beste du kan gjøre er å ikke akseptere at du ikke har fått den jobben du ønsker deg. Stå på videre og engasjer så mange gode agenter rundt deg som mulig.

Håper det ordner seg for deg,

Gisle Hellsten