Psykologen: Fire ting ungdommen selv forteller at de ønsker fra foreldrene