Har ikke fått penger fra Nav siden februar. Myndighetene vet ikke hvor mange som er i samme situasjon.