Studie: Lærere med høy utdannelse betyr lite for elevenes karakterer