– Jeg tenkte lenge at bankkort og barn ikke hører sammen, sier Elisabeth Grønli.

Hun er moren til Aurora (14) og Matheo (12). Barna fikk for to år siden hvert sitt bankkort.

Elisabeth Grønli forteller at hun lenge strittet imot maset til barna. Hun mente at sedler og mynter var best for å gi barna pengevett.

Men Grønli ga etter, og Aurora og Matheo fikk bankkort da de begynte å farte rundt på egen hånd. Da var de i en alder da de faktisk hadde noe å bruke penger på.

Grønli sier hun ikke har fasiten på når man skal gi barna eget bankkort, men mener aldersgrensen til noen av bankene kanskje er litt lav.

– Jeg ser ikke helt nytten en seksåring kan ha av et bankkort, sier hun.

Aldersgrense mellom seks og åtte år

De fleste norske banker tilbyr bankkort skreddersydd barn med laveste aldersgrense på seks år.

Bankkortene kommer med innebygget særskilt beskyttelse, som inkluderer:

  • Kortene kan ikke brukes til netthandel.

  • De har ikke bilde og fødselsnummer.

  • Det ligger en beløpsgrense i kortet.

– Jeg ser på summen på konto nesten som et spill

Hjemme hos familien Grønli i Fredrikstad har bankkortet hjulpet barna å bli bedre sparere.

Aurora forteller at hun sjekker kontoutskrifter for å få oversikt over hvor pengene går. Dette fører til større bevissthet i hva hun bruker penger på. Det er en mulighet man ikke har med kontanter.

– Penger i hånden eller penger på en skjerm, det er ikke så forskjellig. For meg har det faktisk gjort at jeg er blitt flinkere til å spare, sier 14 år gamle Aurora.

Lillebroren Matheo har samme erfaring.

– Jeg ser på summen på konto nesten som et spill. Målet er å øke antall «poeng» så mye som mulig og så fort som mulig, sier han.

Mateo forteller at han syntes det var mye enklere å kjøpe ting på impuls da han bare brukte kontanter.

– Det er enklere å bruke en tjuekroning som bare ligger og slenger i lommen, enn å dra kortet, sier han.

Matheo og Aurora forteller at de er blitt flinkere til å prioritere, men de er fortsatt i en alder hvor de ønsker seg «alt». En hamster og et par AirPods sto høyest på ønskelisten denne forsommeren. Foto: Jan T. Espedal

Cash is not king

Sparebank 1 har sammen med DNB den laveste aldersgrensen på bankkort for barn.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 sier barn er vant til virtuelle poeng, liv og penger gjennom spill.

– Jeg tror derfor mange raskt får en god forståelse også av reelle verdier som digitale penger på et bankkort representerer og vil håndtere kort mye bedre enn vi voksne tror.

Men har en seksåring egentlig et reelt behov for eget bankkort?

–Nei, det tror jeg ikke. Og foreløpig tror jeg ikke at det er noen seksåringer i Norge som har fått bankkort heller. Men et barn som får lommepenger til fri bruk kan like gjerne få pengene på et kort som i kontanter.

Magne Gundersen i Sparebank 1 jobber i en av bankene med laveste aldersgrense på bankkort til barn. Foto: Fotograf Ørnelund AS

Odin på 8: – Kanskje litt ung

Samboeren til Elisabeth Grønli, Stian van Rooij, valgte å gi bankkort til sønnen Odin da han fylte åtte år. Han erkjenner at det kanskje er litt ungt.

Grønli tror rundt tiårsalderen er riktig alder.

– Odin er kanskje litt ung spør du meg, ler hun.

Van Rooij svarer derimot at han har et annet formål med sønnens bankkort.

– Han har det jo egentlig aldri med seg noe sted. Det er i min lommebok, men jeg syntes det er god mulighet for ham til å lære litt om penger og privatøkonomi.

Van Rooij forteller at for å få kortet måtte man gå gjennom en obligatorisk prøve på nettet.

– Jeg tenker barn aldri er for unge til å lære om penger og forbruk, sier Van Rooij.

Odin (8) fikk bankkort til bursdagen. Han vet ikke helt hva han skal bruke det til, men faren mener det likevel har vært en fin anledning til å gi opplæring i økonomi tidlig. Foto: Jan T. Espedal

– Modenhet er nok det mest avgjørende

Fagdirektør Finans i Forbrukerrådet, Jorge B. Jensen, mener foreldrene vet best om barnet kan få eget bankkort.

– Modenhet er nok det mest avgjørende. Kommer man til at barnet er modent for bankkort, så har bankene trygge og gode kort for de yngste, sier han.

Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet sier foreldre selv må vurderer når barnet er klar for ansvaret, men sier at det er helt trygt med bankkort for barn. Foto: Ole Walter Jacobsen

Forbrukerrådet har aldri fått henvendelser som skulle tilsi at det er risikabelt å utstyre barn med eget kort.

Fagdirektøren trekker frem tre fordeler med barnebankkort:

  • Det kan være enklere for foreldre å få kontroll på barnas pengebruk.

  • Det kan være enklere å gi barna nødpenger, ved at man kan overføre til kortet digitalt.

  • Mister man bankkortet, kan kortet sperres. Mister man kontanter, er det ikke sikkert man får pengene tilbake.

En ulempe kan være det adferdsøkonomer kaller: The pain of paying. Forskning viser nemlig at betaling med kort i mindre grad utløser smerte enn ved bruk av kontanter.

Foreldre kan ha flere grunner til å vente med bankkort til barna, som alder og reelt behov. Men Jensen mener det ikke er noen grunn til å vente med egen bankkonto.

– Det er få grunner til å vente med å åpne en konto til barna. Alle har godt av å lære seg å legge til side penger som de får, også barn, sier han.