Lærer Håvard Tjora er del av et ekspertpanel bestående av lærere, samlivsterapeuter og medisinske eksperter. De står klare til å svare på det du måtte lure på om ditt familieliv under korona. Send inn ditt spørsmål her.

Spørsmål:

Hei! Vi har et barn i 8. klasse og opplever at ungdomsskoleeleven trenger mye mer oppfølging enn minstemann i fjerde klasse, som begynner på skolen nå. Kan vi jobbe hjemme for å følge opp en 13-åring?

Håvard Tjoras svar:

Denne uken begynner 1.–4. klasse på skolen igjen. Hvis du da ikke har legeerklæring som viser at noen i nærmeste familie er spesielt utsatt for Covid-19, får du ikke lenger kompensasjon for å være hjemme med barna. Samfunnet skal sakte, men sikkert åpnes opp igjen.

Hele perioden der skolene har vært stengt, har hovedfokuset vært på de minste barna. Vi er mange foreldre som har opplevd utfordringen med å hjelpe til med alt fra å finne riktige bøker, til riktig mappe på Showbie og Teams, til å finne riktige tekster og lese og skrive sammen med barna. Samtidig skal vi ha videokonferanser, og deadliner som presser på. De minste barna trenger i det store og hele hjelp til mer enn ungdommene, som i hvert fall klarer å finne frem bøkene og lese på egen hånd – stort sett.

Håvard Tjora, lærer. Foto: Tom Kolstad

Selv de eldre barna trenger hjelp

For i ungdomsskolen er det faktisk en god del elever som ikke klarer seg så godt alene. Rundt 20 prosent strever så mye med lesingen at de har store vansker med å tilegne seg innholdet i fagtekster på egen hånd. Rundt 25 prosent har store vansker i matematikk og trenger svært tett oppfølging.

I tillegg har vi ungdommer som synes det er vanskelig å organisere seg selv gjennom en hel dag. Det plinger i sosiale oppdateringer, PC og Playstation lokker, og i tillegg er det sprakende vårvær over store deler av landet – fristelsene til å skli vekk fra skolearbeidet er mange.

Og selv om du har selvgående ungdommer i huset som ikke lar seg friste, er det påfallende hvor mye tid det tar å hjelpe. Min eldste går på ungdomsskolen, og skulle skrive en tale som skulle holdes av Ivar Aasen. Kilder skal finnes, leses og sammenfattes. Hva ville Ivar Aasen, som visstnok aldri holdt en eneste tale, sagt for å fremme nynorsken? En ting er at jeg skal sette meg inn i dette, men det viktigste er jo at ungdommen selv får et eierskap til innhold og form. Det tar tid. Mye mer tid enn å lese noen korte tekster og skrive tre setninger om hva som er fint med våren, som minstemann skulle gjøre.

Selv om vi gradvis går tilbake til normalen og de yngste så smått skal tilbake, er det en lang vei igjen til samfunnet fungerer normalt igjen. Det er viktig at både lærere og arbeidsgivere skjønner det. Kanskje må skolene senke ambisjonsnivået noe når foreldrene etter hvert går tilbake på jobb? Kanskje må arbeidsgivere legge til rette for at ikke alle foreldre kan gå tilbake til 100 prosent med det første?

Covid-19 kom brått og har krevd raske tiltak med store konsekvenser for samfunnet. Det kommer til å kreve fleksibilitet fra oss alle i lang tid å komme tilbake til normalen.

Til foreldre med ungdomsskolebarn hjemme:

  • Snakk med arbeidsgiver om hvilke løsninger dere kan finne sammen.

  • Vær i dialog med skolen.

  • Følg opp ungdommen deres når de har hjemmeskole.

  • Les andre saker fra ekspertpanelet:

Har man krav på å jobbe hjemmefra for å følge opp ungdomsskoleeleven?