– Gutter og jenter blir mer likestilte av å leke hver for seg