I disse sommermånedene kaster mange nordmenn loss og tar turen på vannet.

– Historisk sett er det sommermånedene som har flest omkomne når det gjelder ulykker med fritidsbåter, forteller Hedda Grip Vikse, kommunikasjonsrådgiver i Sjøfartsdirektoratet.

I løpet av årets første halvår har ni personer omkommet ved bruk av fritidsbåt. Det er tre personer færre sammenlignet med samme periode i fjor.

For å kunne ferdes trygt til sjøs, er det viktig å ha et minimum av kunnskap, mener Sjøfartsdirektoratet. De oppfordrer derfor alle som skal kjøre fritidsbåt til å ta båtførerprøven.

Flere tar båtførerprøven

I år er det ni år siden båtførerbeviset ble obligatorisk for alle født i 1980 eller senere. Siden den gang er det blitt utstedt rundt 175.000 båtførerbevis.

Årlig er det rundt 20.000 som tar båtførerprøven, forteller Vikse.

I fjor ble det utstedt 23.651 båtførerbevis. Det er en økning på 20 prosent fra året før.

Det viser tall fra Norsk Test AS, som på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet står for driften av båtførerregisteret og organisering av båtførerprøven her til lands.

Slik foregår prøven

Pensum til båtførerprøven består av fire deler:

  1. Sjømannskap

  2. Lover og regler

  3. Navigasjon og kartlesing

  4. Spesielt viktige emner: Her inngår blant annet sjømerker, symboler, sjøveisregler, lanterner og flagg og nødssituasjoner

Båtførerprøven består av 50 spørsmål som må besvares i løpet av en time.

Du må svare riktig på minst 80 prosent av spørsmålene for å bestå. Det betyr at du maksimalt kan ha ti feil.

Men, du kan kun ha to feil under kategorien spesielt viktige emner for å bestå. Dersom du totalt får tre feil på prøven, men samtlige ligger under spesielt viktige emner, betyr det altså at du ikke består.

En er ikke pålagt til å ta kurs i forkant av båtførerprøven, men det arrangeres likevel mange ulike typer kurs som en forberedelse til båtførerprøven.

Om du skulle stryke på båtførerprøven, kan du tidligst ta en ny prøve etter 14 dager.

Kilde: Sjøfartsdirektoratet

Strykprosent

I fjor strøk 21 prosent på båtførerprøven. Året før gjaldt dette 22 prosent. Mange av disse stryker på grunn av for dårlig resultat på spesielt viktige emner, ifølge Norsk Test AS.

Under kan du teste deg selv og se hvor mye du kan om reglene til sjøs: