Eksperten: Marta Johanne Gjengedal

Utdanning: Jurist

Jobber som: Divisjonsdirektør i Skatteetaten

1. Hva bør folk sjekke ekstra nøye i skattemeldingen?

Marta Johanne Gjengedal er divisjonsdirektør i Skatteetaten og svarer på spørsmål knyttet til skattemeldingen. Foto: Bård Brinchmann Løvvig

– Det viktigste å tenke på, er at Skatteetaten ikke vet alt om deg fra før. Du må selv sjekke at opplysningene som står der, er riktige og fylle inn det som ikke har kommet med automatisk. Eksempler på hva du må skrive inn selv, er reisefradrag, verdier du har i utlandet og inntekter fra boligutleie. Du kan bruke fradragsveilederen på våre nettsider for å sjekke hvilke fradrag du har krav på, hvilke av disse som kommer med automatisk og hvilke du må selv skrive i skattemeldingen.

Tidligere har vi skrevet om fire viktige fradrag du bør være ekstra oppmerksom på:

  1. Fradrag for kjøring og fritidsordninger

  2. Fradrag for reising og pendling

  3. Fradrag for renter, refinansiering og gaver til veldedighet

  4. Fradrag til barnefamilier og enslige forsørgere

2. Hva gjør de som regel galt, de som år etter år får baksmell på skatten?

– De har mest sannsynlig ikke sjekket skattekortet sitt, eller det kan hende at de som utbetaler lønn, pensjon eller trygd, har brukt skattekortet feil. Når du får restskatt, skyldes det at for lite skatt ble trukket gjennom året. Det skjer hvis de endelige tallene for inntekt og fradrag ble annerledes enn det som lå til grunn da skattekortet for i fjor ble laget. Årsaken til det er vanligvis endringer i privatøkonomien, for eksempel at du har fått lønnsøkning, nedbetalt lån, solgt bolig, eller kanskje fordi fradrag du hadde krav på tidligere, har bortfalt.

– Nøkkelen til å unngå restskatt er å passe på skattekortet gjennom året og sjekke at det er oppdatert med riktige opplysninger, for eksempel om hvor mye du kommer til å få i inntekt. Du kan enkelt endre skattekortet selv når som helst på våre nettsider.

Er du vanlig lønnstager eller pensjonist og har du gjort endringer i skattemeldingen, er fristen for å levere 30. april. Foto: Bård Brinchmann Løvvig

3. Hvilke konsekvenser kan det få å oppgi feil eller ufullstendige opplysninger i skattemeldingen?

– Hvis du ikke sjekker skattemeldingen, kan du risikere å betale for mye i skatt. Du kan gå glipp av fradrag du har krav på, eller det kan være feil i opplysninger om inntekt, formue eller gjeld. På den andre siden, hvis skattepliktige inntekter eller formue ikke blir ført opp i skattemeldingen, er du ansvarlig for det, og du kan risikere å få tilleggsskatt senere.

– Det er mye hjelp å få på våre nettsider, alt fra pendlerveiviser til fradragsveileder og en veiviser som steg for steg guider deg gjennom skattemeldingen. Du kan også kontakte oss på Facebook, chat eller telefon.

4. Må skattemeldingen leveres inn dersom man ikke har gjort noen endringer?

– Lønnstagere og pensjonister trenger ikke å levere skattemeldingen hvis det som er forhåndsutfylt, er korrekt og fullstendig. Da leveres skattemeldingen automatisk etter fristen 30. april.

– Har du derimot mottatt skattemelding for næringsdrivende, må du levere. Du må levere den elektronisk innen 31. mai. Hvis du ikke leverer skattemeldingen for næringsdrivende, kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt, et daglig gebyr.

5. Når er skatteoppgjøret klart?

– Skatteoppgjøret er klart for de aller fleste (lønnstagere og pensjonister) 20. juni. Penger til gode utbetales innen tre uker fra dato man mottar varsel om skatteoppgjøret. Etter dette skjer skatteoppgjøret puljevis mellom midten av august og slutten av oktober.