Slik kan du svare på spørsmål fra barn etter terroren i Paris