Disse sju grafene viser hvordan ungdommen har det i Steinkjer