I forbindelse med skolevalget ble 30.000 elever stilt spørsmål om «ytringer som håner religion bør tolereres». Det samme spørsmålet ble også stilt til et representativt utvalg voksne, skriver Vårt Land.

Forskjell på unge og voksne

Resultatet viser at færre unge enn voksne er enige eller nokså enige i at hånende ytringer mot religion bør tolereres.

Mens 30 prosent av befolkningen for øvrig aksepterer denne typen ytringer, gjør kun 24 prosent av ungdommene det samme.

— Det er helt klart en forskjell i unge og voksnes holdninger, sier prosjektleder Atle Jåstad i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Han legger til at resultatene definitivt er såkalt statistisk signifikante - altså at de er innenfor feilmarginene og dermed ikke kan skyldes andre faktorer.

Det er mye du kan gjøre for å forebygge mobbing:

Hån kan tolkes på flere måter

Prosjektleder ved ytringsfrihetsprosjektet, forsker Kari Steen-Johnsen, legger ikke skjul på at spørsmålet om hån av religion kan ha blitt tolket på flere måter.

— Vi valgte uttrykket «hån» fordi vi ville ha folk til å ta stilling til ytringer som ligger i grenseland for hva som er sosialt akseptabelt. Men det kan likevel være store forskjeller i hvordan folk tolker spørsmålet, sier hun. (©NTB)

Les mer om barn og unge: