Forfatter Tore Renberg: «Jeg skriver denne artikkelen til mitt fremtidige, skeptiske selv»