Det er stor stas for foreldre når barnet skal begynne i barnehagen eller på skolen for første gang. Kanskje kribler det ekstra i fingrene etter å dokumentere hendelsen.

Men før du drar frem fotoapparatet eller mobiltelefonen for å ta bilder, er det én ting du må huske på:

Spør om lov før du tar bilder, råder Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet.

Deler av denne saken er tidligere publisert i forbindelse med Lucia-feiringen i barnehager og på barneskoler og i forbindelse med 17-mai.

Spør alltid barna før bilder tas og deles

En bør alltid spørre barna selv før bilder tas og deles, uansett om barnet er hovedmotivet i bildet eller ikke, oppfordrer Karoline Tømte, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet.

Dessuten:

– Man bør alltid spørre seg selv om det er til barnets beste. Alle barn har rett til privatliv og medbestemmelse, og selv om du som foresatt eller ansatt i barnehagen synes at bildet av barnet er fint, er det ikke sikkert at barnet selv er enig.

Kan få alvorlige følger

Når det gjelder små barn, er det ikke lov til å dele bilder av andres barn uten samtykke fra barnets foreldre.

– Hvis det er ansatte i skolen og barnehagen som tar bildene, skal foreldrene spørres før bildene i det hele tatt tas, forteller Tømte.

Det kan være forhold rundt barnet som gjør at bilder og informasjon om det ikke skal spres.

Se over bildene dine før du tar dem, oppfordrer Guro Skåltveit, senior kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet. Foto: Ilja C. Hendel

– Hva kan skje dersom man deler bilder av andres barn uten at man har bedt om tillatelse?

– Det kan være mange ulike grunner til at bilder av barn ikke skal gjøres tilgjengelig på nett, og i noen sammenhenger kan følgene bli alvorlige for dem det gjelder. Det er likevel nok at man rett og slett ikke har lyst. Det må respekteres, sier Guro Skaltveit, seniorrådgiver i Datatilsynet.

Alle som deler bilder eller film, må dessuten forholde seg til både personopplysningsloven og åndsverkloven – og i visse tilfeller straffeloven. Brudd på disse lovene kan i verste fall være straffbart.

– Hva om man for eksempel deler på en lukket gruppe på Facebook?

– Det spiller ingen rolle om man deler med mange eller få. Bilder som deles i lukkede grupper, kan også lagres og spres videre, sier Skaltveit.

De samme reglene gjelder for alle barn, men jo eldre barna er, desto mer skal deres mening vektlegges, påpeker hun.

Hvis man er usikker på om man kan dele et bilde eller ikke, bør man la være, mener Skaltveit og Tømte.

Aldersgrenser for deling av bilder

Om du føler deg krenket på nett, kan du få hjelp av veiledningstjenesten slettmeg.no.

På deres nettsider skriver de at foreldre skal legge vekt på det barnet mener, alt etter hvor gammel og modent barnet er.

De har utarbeidet noen aldersgrenser som voksne og foreldre kan orientere seg etter når de ønsker å dele bilder av barn på nett:

  • Når barnet er fylt syv år, har det rett til å få si meningen sin om saken.

  • Når barnet er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

  • Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om et bilde av ham/henne skal publiseres på internett.

De påpeker at en ikke skal se på disse aldersgrensene som absolutte.

Ønsker du å få med deg lignende saker? Vi har en egen Facebook-side for Familie og oppvekst.