Truls (9) må vente med å få mobil. Foreldrene mener telefoner skaper kjøpepress.