Det er spesielt én god grunn til at barna skal grave i jorden