Psykologens tips: Derfor gjør du barna en tjeneste ved å sette dem i arbeid