– Fraværende foreldre kan i ytterste konsekvens prege barnets psykiske utvikling

foto