Barneombudet: – Mange skoler har en slett oppfølging i mobbesaker

foto