Å gå gjennom et samlivsbrudd kan være tøft nok i seg selv. Å gå gjennom et samlivsbrudd mens store deler av samfunnet er i unntakstilstand, kan være enda mer utfordrende.

Det merker senioradvokat Ane Fuglesang Herskind, som til daglig håndterer familiesaker som separasjon, skifte, barnefordeling og foreldretvister i Dalan advokatfirma.

– Mange av dem som kontakter oss, er fortvilet og bekymret for om, og eventuelt hvordan, det lar seg gjøre å bryte ut av forholdet nå, forteller hun.

– Jeg opplever at flere av dem som tar kontakt nå, beskriver en mer intens og presset situasjon i hjemmet enn det som er vanlig. Foto: Dalan advokatfirma

Spørsmålene hun får, er særlig knyttet til regelverket, prosessen og den praktiske håndteringen av hvordan man går frem nå som blant annet familievernkontoret og domstolen har redusert kapasitet på ubestemt tid.

– Stengte familievernkontor førte tidligere til at det ikke var mulig å gjennomføre lovpålagt megling ved samlivsbrudd. Dette er nå endret ved at både familievernkontorer og eksterne meglere kan utstede meglingsattest uten partenes personlige oppmøte, forklarer advokaten.

Meglingsattest er et krav dersom man ønsker å bringe en sak om barnefordeling inn for domstolen. En slik attest er gyldig i seks måneder.

– Parter som mottar meglingsattest uten personlig oppmøte, oppfordres likevel til å gjennomføre vanlig megling etter at situasjonen er normalisert.

Domstolene har den siste tiden vært nødt til å utsette mange hovedforhandlinger og rettsmøter. Nå er det imidlertid lagt til rette for at man kan gjennomføre dette via virtuelle møter.

– Dette forutsetter riktignok villighet blant aktørene, men det er altså en mulighet, sier Herskind.

Hun forteller videre at mange av dem hun er i kontakt med, også uttrykker bekymring for de praktiske forholdene som hvor de skal bo og hvordan den økonomiske situasjonen vil se ut for dem.

– Dette er for så vidt også vanlige bekymringer i «ikke-koronatider», men nå som vi befinner oss i en tid med risiko for permitteringer og uvanlig stor usikkerhet knyttet til inntekt og økonomi, er det naturlig nok en enda større bekymring enn vanlig.

Slik kan dere gå frem

Nesten 10.000 norske ekteskap endte med skilsmisse i fjor. Over 10.000 par tok ut separasjon. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Hvor mange samboerpar som valgte å gå fra hverandre, vet man ikke.

Både samboere og ektefeller med felles barn under 16 år må møte til megling hvis de ønsker å gå fra hverandre.

– Som følge av at meglingskontorene har holdt stengt, er det opprettet en nasjonal veiledningstelefon. Det kan være hensiktsmessig å bruke denne for å få råd om den videre håndteringen av saken, mener Herskind.

Selv om domstolene for tiden har redusert kapasitet, er det ikke noe i veien for at partene selv kan inngå privat avtale om fordeling av felles formue.

– Dette kan man gjøre på egen hånd eller ved hjelp av en advokat. Selv om det er restriksjoner på reise- og møtevirksomhet, tilbyr de fleste advokatkontorer telefon- eller videokonferanser.

Blir man ikke enige uten å gå rettens vei, må man belage seg på ekstra lang ventetid før saken blir berammet.

– Som regel vil det under alle omstendigheter være hensiktsmessig at partene forsøker å finne en løsning før saken eventuelt bringes inn for retten, sier hun.

Korona kan gjøre samlivsbrudd og samværsordninger med barn mer komplisert. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Bør man vente med å gå ut av forholdet til etter korona?

Herskind ønsker ikke å gi råd på generelt grunnlag og understreker at spørsmålet om å bli eller gå ut av et forhold, er en personlig og konkret vurdering.

– Men jeg vil oppfordre alle til å huske på at vi befinner oss i en ekstraordinær tid, hvor det er særlig viktig å være romslige og rause med hverandre. Derfor tenker jeg også at det er riktig å ta en ekstra runde med seg selv før man eventuelt velger å bryte ut av forholdet.

Det forutsetter at par som bor under samme tak klarer å holde en noenlunde god og rolig tone, særlig hvis det er barn i bildet, påpeker hun.

– Det er ikke sunt for noen, hverken voksne eller barn, å leve i et konfliktfylt hjem. Hvis man kommer dit at hjemmet er et uholdbart sted å være, mener jeg naturligvis at man bør avslutte forholdet eller forsøke å tilbringe tid hver for seg.

Utfordrende foreldresamarbeid

Herskind får også flere henvendelser fra foreldre som opplever at koronakrisen gjør det vanskeligere å samarbeide om samværsordninger.

– De har gjerne ulikt syn på forsiktighet og forholdsregler, smitterisiko, oppfølging av hjemmeskole og lignende. Dette fører igjen til at de er usikre på om og hvordan samværet eventuelt skal gjennomføres.

Myndighetene har uttalt at samvær i utgangspunktet skal foregå som normalt. Herskind poengterer likevel at det alltid må foretas en vurdering av hva som er til barnets beste.

– Å unngå at barnet utsettes for fare for smitte må vektes mot barnets behov for kontakt med begge sine foreldre og eventuelle søsken. Forutsatt at familiene ikke er rammet av koronaviruset, vil det i de aller fleste tilfeller være til barnets beste å opprettholde samvær, utdyper hun.

– Kan man som forelder nekte den andre samvær fordi man mener at vedkommende er uansvarlig eller ikke følger opp barnet godt nok?

– Dersom en av foreldrene utviser høy grad av uforsiktighet eller ikke forholder seg til myndighetenes råd og retningslinjer, vil det være forhold som kan danne grunnlag for å holde barnet tilbake fra samvær. Dette må likevel vurderes helt konkret, og jeg anbefaler å rådføre seg med en advokat før man iverksetter slike tiltak.

Familieterapeut: – Se fremover

Familieterapeut ved Curasenteret, Thomas Winther, ber par se fremover. – Tanken på at det kommer en tid etter dette, vil kanskje gjøre tilværelsen enklere å holde ut. Foto: Privat

Familieterapeut Thomas Winther sier at den spesielle perioden vi er inne i, kan være en påkjenning for parforhold. Underliggende problemer blir gjerne forsterket og mange opplever at lunta er kortere.

– Vi blir tvunget til å tilbringe mye mer tid sammen enn vanlig og får ikke den avstanden og den alenetiden vi har behov for. I tillegg kommer alle utfordringene knyttet til hjemmekontor og hjemmeskole.

Hans oppfordring er å snakke sammen om hvordan man best kan takle unntakstilstanden som et par.

– Hva trenger dere og hva kan dere unne hverandre for at dere skal ha det best mulig? Tenk over hva du selv bringer til bordet og hva du kan gjøre annerledes, fremfor å forsøke å forandre den andre. Da kommer du langt.

Lykkes man ikke med å skape en dialog på egen hånd, kan en profesjonell samtalepartner som en psykolog eller samlivsterapeut være nyttig. Mange av dem har i disse dager lagt opp til alternative måter å kommunisere på, som for eksempel videomøter og vanlige telefonsamtaler.

Familieterapeuten mener par som har delt omsorg for barna og som er uenige om hvilke forsiktighetsregler som bør gjelde, først og fremst må huske på at vi alle er med på en felles dugnad som handler om ikke å spre smitte.

Han påpeker at de fleste familier har noen i risikogruppen, og at man ut ifra dette må vurdere hva som er det tryggeste alternativet.

– Kanskje må man gjøre enkelte unntak fra samværsordningen for å redusere risikoen. Det må man være åpen for. Og så kan man heller være ekstra flink til å holde kontakt på video med den forelderen som ikke har barnet.

Har du tips til forbrukersaker som gjelder barn og familieliv? Send en e-post.

Aftenpostens podkast Foreldrekoden har etablert en egen Facebook-gruppe for foreldre i alle aldre. Her kan du få eksklusiv informasjon og være med å diskutere temaer og få tips fra andre.