Det er greit å vite at en uføreforsikring sikrer deg økonomisk hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke og ikke kan jobbe lenger.

Uføreforsikringen gir deg penger i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgiver.

Selv om forsikringsselskapene anbefaler at du tegner en slik forsikring, er det ikke gitt at du får det.

Vi har spurt et tilfeldig utvalg forsikringsselskaper hva som skal til for at man ikke får innvilget uføreforsikring.

Informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, Jon Berge. Foto: If Skadeforsikring

IF SKADEFORSIKRING: – Fire punkter avgjør

Informasjonsdirektør Jon Berge nevner fire punkter som gjør at du ikke får uføreforsikring.

1. Personer som er sykmeldt

– Da får du ikke tegnet forsikring. Men blir du friskmeldt, kan du ta kontakt igjen for en ny vurdering, sier Berge.

2. Attføring eller omskolering

– Her gjelder det samme. Når vedkommende er friskmeldt eller i ordinært arbeid igjen, så foretar vi en ny vurdering.

3. De som er helt eller delvis uføretrygdet

– Da er man allerede ufør og da kan man ikke tegne en forsikring mot det.

4. De som venter på operasjon eller undersøkelse med tanke på utredning av et helseproblem

– Når det er gjort eller avklart, så tar man også her en ny vurdering, sier Berge.

GJENSIDIGE: – Gir ikke ofte avslag

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad, sier avslag baseres på en samlet vurdering.

– Det er individuelt fra kunde til kunde, men vi gir ikke ofte avslag. Dersom kunden har helseproblemer, er det vanligere å innvilge uføreforsikring med unntak for disse lidelsene enn å gi avslag, sier Rysstad.

ØKONOMISK SIKKERHET: En uføreforsikring kan du inngå fordi du vil være trygg på fremtiden uansett hva som skjer med deg. Foto: Maria Slezak / Shutterstock

STOREBRAND: – Ti prosent får avslag

Tall fra Storebrand viser at 90 prosent av dem som søker, får uføreforsikring. Ti prosent får avslag.

– Sykemeldte personer får avslag på søknad om individuell uføreforsikring. For øvrig bedømmes alle søknader individuelt. Retningslinjene som brukes internt kan fravikes dersom det er spesielle forhold som tilsier det, sier Storebrands hovedlege Kjetil Stien.

– Generelt gir sykdommer med økt risiko for uførhet enten reservasjon for aktuelle sykdommer eller tilleggspris. Dersom sykdommen er svært alvorlig, vil det bli avslag. Et eksempel er lett til moderat KOLS som gjerne gir reservasjon, mens alvorlige former gir avslag.

Hovedlegen legger til at de også følger retningslinjene fra Nemnda for helsevurdering.

Har du en historie om uføreforsikring vi bør høre om? Kontakt oss på e-post!

FRENDE og TRYG: – Følger felles retningslinjer

Det gjør også Frende Forsikring og Tryg Forsikring.

Der fører disse punktene enten til avslag eller pristillegg på uføreforsikringen:

  • Hjerte- og karsykdommer, infeksjoner og sykdommer i ulike organer

  • Psykiske sykdommer

  • Sykdommer i nervesystemet

  • Diabetes og/eller overvekt

  • Sykdommer i skjelettet og bevegelsesorganene

  • Svulster

  • Tobakksrøyking

– Det er sjelden to saker er like. Mange som søker har også flere diagnoser eller sammensatte plager. Derfor behandler vi alle søknader individuelt, sier Heidi Tofterå Slettemoen som er kommunikasjonssjef i Frende Forsikring.

– For personer med lav eller normal inntekt vil det lønne seg å tegne uføreforsikring, sier Elisabeth Realfsen, daglig leder i Finansportalen.no. Foto: Forbrukerrådet

Men er det strengt tatt nødvendig med uføreforsikring?

Nei, sier daglig leder i Finansportalen.no, Elisabeth Realfsen.

– Uføreforsikring er for dem som vil ha det lille ekstra og som ser for seg et ekstremt inntektsfall hvis de blir arbeidsuføre.

– Vi i Norge betrakter det som en menneskerett ikke å havne på gaten hvis vi blir arbeidsuføre, men vi betegner det ikke som en menneskerett å tegne private uføreforsikringer som et tillegg til folketrygden, sier hun.

Hadde systemet derimot vært bygd opp annerledes uten folketrygd, hadde det vært uakseptabelt å få nei til uføreforsikring, mener Realfsen.

– Den eneste ulempen med uføreforsikring er prisen. Det dreier seg gjerne om noen tusenlapper i året, alt ettersom hvor stor risiko forsikringsselskapet mener det er for at du blir ufør.