Fire spørsmål og svar om båndtvang.

Eksperten: Ola Fæhn

Utdanning: Jus fra Universitetet i Oslo

Jobber som: Advokat i Forbrukeradvokaten

Advokat Ola Fæhn svarer på spørsmål om båndtvang. Foto: Thomas Widerberg

1. Hva innebærer båndtvang og hvorfor har vi det?

– Båndtvang betyr at hunder må holdes inngjerdet, innestengt eller i bånd fra 1. april til 20. august. Det er for å hindre at hunder skader andre dyr, som storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest og vilt, sier Fæhn.

Nå kan ikke lenger hunden løpe fritt. I hele perioden med båndtvang skal alle hunder holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet. Foto: Stein Bjørge

2. Gjelder båndtvangen over hele landet, eller finnes det unntak?

– Båndtvang gjelder i hele landet, men i enkelte kommuner kan det være innført utvidet båndtvang i begrensede tidsrom og begrensede områder ved ekstraordinære behov. Utvidet båndtvang kan ikke innføres generelt. Det fremgår av loven at dette ikke skal skje i større grad enn nødvendig og slik at man iveretar hundeiernes ønsker.

3. Hva er straffen ved brudd på båndtvang?

– Overtredelser av båndtvangreglene kan politiet straffe med bøter. Det kan også føre til strengere straff, men det er mer teoretisk.

4. Er det et et problem at folk bryter regelen om båndtvang?

– Det oppstår en del aggresjon mellom hundeeiere og de som ikke liker at hunder går løs. Det kan da være greit å være klar over at reglene om båndtvang ikke er innført for å beskytte folk som ikke vil treffe løse dyr. Båndtvang er laget for å beskytte andre dyrearter. Det er politiet som skal overholde at bestemmelsene blir fulgt, sier Fæhn.

Hundeloven § 3 og 4 sier blant annet dette:

En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.

Ifølge loven kan hunder være løse bare når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-side for Familie og oppvekst.