Bruk av navn går i bølger, og navn som Ada, Sander og Emil er trendy nå, ifølge statistikk fra SSB.

Guttenavnene som økte mest fra 2017 til 2018:

 1. Sander

 2. Erik

 3. Adrian

 4. Storm

 5. Jens

 6. Oliver

 7. Johannes

 8. Martin

 9. Alfred

 10. Lukas

I 2018 fikk 276 gutter navnet Sander, mot 217 i 2017.

– Sander var på 32. plass i 2016 og 30. plass i 2017. Og så gjorde navnet et hopp til 16. plass i 2018. Navnet har vært høyt oppe på listene før, men falt en stund før det flatet ut og nå altså gikk opp, sier navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen.

Her kan du se de 100 mest populære guttenavnene og jentenavnene.

Han tror foreldre er i ferd med å gå lei den gamle traveren Alexander/Aleksander (som i 2018 lå på 20. plass), og henter frem kortformen Sander i stedet. I et femårsperspektiv har Alexander falt litt i bruk, og det var 20 færre som fikk navnet i 2018 som i 2013.

Alexander har også vært mye brukt internasjonalt, men holder på å avløses av kortformer.

– I USA er Xander og Zander på full fart oppover listene. Navnene kom inn i topp 1000 der i 1999 og 2000, og var i 2017 på henholdsvis 163. og 238. plass, sier Utne.

Han utelukker ikke at Sanders nye vekst i Norge kan henge sammen med internasjonale trender for navnet.

– Det passer også godt i en tid hvor man gjerne ønsker kortere navn, sier Utne.

Flere saker fra babyverden.no:

Jentenavnene som økte mest fra 2017 til 2018:

 1. Ada

 2. Amalie

 3. Emma

 4. Sigrid

 5. Jenny

 6. Julia

 7. Kaja

 8. Leah

 9. Tiril

 10. Saga

Det var 256 jenter som fikk navnet Ada i 2018, mot 195 i 2017.

– Ada er et navn med gammel norsk tradisjon. Navnet kan både ha bibelsk opphav, og ha blitt til som en kortform av lengre navn som Adelheid, sier Utne.

Navnet var i bruk i Norge på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet – som er akkurat den tidsperioden man henter frem navn fra nå.

– Ada er også brukt i Norge lenger tilbake i historien, sier Utne.

Navnet passer dessuten godt med dagens trender hvor særlig jentenavn skal være korte og slutte på a.

TO TRENDER: Vi velger internasjonale og gamle norske navn i 2018, ifølge Utne. Foto: Veronika Galkina / Shutterstock

Guttenavnene som økte mest fra 2013 til 2018:

 1. Emil

 2. Alfred

 3. Ulrik

 4. Henrik

 5. Oliver

 6. Noah

 7. Lavrans

 8. Jens

 9. Olav

 10. Aksel

I et femårsperspektiv økte Emil mest. I 2018 fikk 378 barn navnet, mot 329 i 2013.

– Emil er et typisk navn som passer i tiden nå. Det har de stemte konsonantene m og l som gir motstand i munnen, og rikelig med vokaler. Navnet er dessuten kort. Alt dette taler for å velge Emil nå, sier Utne.

Jentenavnene som økte mest fra 2013 til 2018:

 1. Ada

 2. Saga

 3. Olivia

 4. Iben

 5. Tiril

 6. Ellie

 7. Nora

 8. Oline

 9. Sonja

 10. Frida

Også når vi ser endringer over fem år, er det Ada som har økt mest i bruk. I 2018 fikk 256 barn navnet, og i 2013 fikk 128 barn det. Navnet som økte nest mest er Saga, som 143 barn fikk i 2018 mot bare 56 i 2013.

– Det er nok først og fremst er den svenske bruken av Saga som har smittet over på oss nordmenn. Men noen finner nok navnet bakover i slekten sin og kan oppkalle, sier Utne.

Saga er også et navn som passer godt nå fordi det er kort og slutter på a.

Navnene på vei ned

Når noen navn blir mer populære, må andre vike for å gi plass. Fra 2017 til 2018 var det William og Sofie som gikk mest tilbake.

Guttenavnene som sank mest i bruk fra 2017 til 2018:

 1. William

 2. Tobias

 3. Jacob

 4. Marcus

 5. Elias

 6. Andreas

 7. Christian

 8. Håkon

 9. Daniel

 10. Isak

I 2018 fikk 295 barn navnet William, året før var antallet 372. Hva som er årsaken til den store tilbakegangen er usikkert, men navn som fort blir populære, faller ofte også fort igjen.

Jentenavnene som sank mest i bruk fra 2017 til 2018:

 1. Sofie

 2. elma

 3. Maria

 4. Live

 5. Ida

 6. Nora

 7. Liv

 8. Isabella

 9. Malin

 10. Thea

I 2018 fikk 260 barn navnet Sofie. Året før var navnet på topp, og 348 barn fikk navnet. Sofie var da en overraskelse i toppen, og det kan hende at bruken av navnet har falt ned til der det lå før bykset.

ÅRETS VINNERE: Lukas/Lucas og Emma var de mest populære navnene i 2018. Foto: Ekaterina Dema / Shutterstock

Guttenavnene som sank mest i bruk fra 2013 til 2018:

 1. Daniel

 2. William

 3. Sebastian

 4. Marcus

 5. Marius

 6. Andreas

 7. Alexander

 8. Sondre

 9. Ole

 10. Kevin

Daniel har falt mye i bruk på fem år. I 2018 fikk 182 gutter navnet, mens 318 fikk navnet i 2013.

– Daniel er både et bibelsk navn og har tradisjon i bruk i Norge, så sånn sett passer det godt å bruke. Men det kan se ut til at foreldre nå heller velger mer fremmede bibelnavn som Lucas og Filip, som ikke har lang tradisjon i Norge. Det er litt underlig, for det har pleid å være omvendt, sier Utne.

Jentenavnene som sank mest i bruk fra 2013 til 2018:

 1. Julie

 2. Malin

 3. Ida

 4. Victoria

 5. Sara

 6. Linnea

 7. Isabella

 8. Thea

 9. Maria

 10. Mie

I 2018 fikk 183 barn navnet Julie. Fem år tidligere var antallet hele 306.

– Julie lå ganske stabilt fra 2017 til 2018, men i et lengre perspektiv ser vi at det faller. Navn som har vært brukt en stund, svinger gjerne litt, men Julie er eksempel på et navn som nok går mer ned enn opp, og som nok vil fortsette slik, sier Utne.