Psykologen: Derfor skal du la barnet ditt få gå på trynet. Helt i fred.