– Vi skal være her sammen med ham i tre dager, og så kommer vi til å være tilgjengelig i to dager til. Vi bor like ved, så vi er aldri langt unna.

Linn Berg Knudsen og Rebaz Mirza ser bort på sønnen Dennis (16 mnd.) som har sin aller første dag i Kværnerdalen barnehage i Oslo.

Mirza er fremdeles i pappapermisjon, mens Knudsen har fått to dager fri med lønn fra sin jobb for å være med sønnen på tilvenning i barnehagen.

– Dennis er ikke så veldig sjenert og han liker å leke med andre barn, så jeg tror det kommer til å gå bra. Likevel synes vi det er viktig å være i nærheten i tilfelle han plutselig blir usikker, sier Knudsen.

SPENT: Både store og små er spent når barnehagen skal oppdages for alle første gang. På forhånd har to ansatte i barnehagen vært på hjemmebesøk hos familien for å bli bedre kjent. Foto: Espedal, Jan Tomas

– Bruker mer tid

Foreldrene er ikke alene om å bruke en arbeidsuke på tilvenningen. Kari Stokstad er teamleder i Generatoren – én av syv barnehager i Kværnedalen barnehageenhet. Gjennom 15 år har hun sett en utvikling på området.

– Foreldre bruker mer tid nå enn tidligere. Før satte man av maks tre dager til oppstarten, men da ønsket man helst at den tredje dagen ble brukt som vanlig barnehagedag uten foreldrene.

Stokstad tror økende kunnskap blant foreldre og barnehageansatte de siste årene gjør at flere velger å bruke mer tid på tilvenningen.

– Vi er tydelige på at vi ønsker at foreldrene bruker fem dager på tilvenningen og at de er tilgjengelig for barnehagen i denne perioden. På den måten rekker både foreldre og barn å bli godt kjent med barnehagen, og vi opplever at prosessen går lettere for både store og små, sier hun.

GIR TRYGGHET: De ansatte i Kværnerdalen barnehage mener tilvenningen like mye handler om å trygge foreldrene. – Når de føler seg komfortable med å levere barna til oss, vil det smitte over på barna. Foto: Espedal, Jan Tomas

– Hva med foreldrene som av ulike årsaker ikke har mulighet til å ta fri fra jobb i fem dager?

– Vi ønsker ikke å skape dårlig samvittighet hos foreldre som ikke har denne muligheten, men samtidig er det viktig for oss å si hva vi vet er bra for barnet. Vi opplever at de aller fleste har mulighet til det så lenge de får beskjed god tid i forveien, sier hun.

– Alle foreldre vil jo det beste for barna sine, og det vet vi jo, så da må vi lage et opplegg som er tilpasset den familien det gjelder.

Flere barnehager bruker lengre tid enn tre dager på å tilvenne smårollingene i barnehagen. I den nyeste Stortingsmeldingen om barnehage blir den såkalte «Jåttåmodellen» nevnt som god praksis, en modell basert på lengre tilvenning, skriver Aftenbladet.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) mener lengre tilvenning er bra. De skriver i sin veiledning at tre dager er altfor lite, særlig for de aller yngste barna:

«Små barn kan ikke forberedes muntlig på å gå i barnehagen og trenger flere dager for å bli trygge på et nytt sted. De skal bli kjent med helt ukjente voksne og etter hvert knytte seg til dem. Dette er en prosess som krever tid selv om det er individuelle forskjeller.»

En slik god overgang mellom hjem og barnehage nevnes også som viktig i den nye rammeplanen for barnehage.

INGEN RETT TIL FRI: Arbeidstagere har ingen lovfestet rett til fri fra jobb i forbindelse med oppstart i barnehage, sier advokat og leder for arbeidsrett i Virke, Per Engeland. Foto: Stian Schioldborg

– Ikke rett på fri

Advokat og leder for arbeidsrett i Virke, Per Engeland, sier arbeidstager i utgangspunktet ikke har rett til å få fri når ens barn skal begynne i barnehage.

– Arbeidsmiljøloven har ingen regler om dette. Det betyr at arbeidstager normalt må ta feriedager, avspasere eller ta fri uten lønn hvis det er behov for å være til stede i barnehagen ved oppstart. Arbeidstager er videre avhengig av å få en avtale om dette med sin arbeidsgiver, og det er opp til arbeidsgiver å bestemme om fridagene skal gis med eller uten lønn, sier han.

I virksomheter bundet av tariffavtale, vil rett til fri ved oppstart i barnehage ofte være regulert i tariffavtalen. Mange tariffavtaler gir rett til inntil én eller to dagers fri med eller uten lønn, forklarer han.

Engeland tror arbeidsgiverne som regel har forståelse for at foreldrene har behov for fri fra jobb enten helt eller delvis en dag eller to i forbindelse med oppstarten.

– En hel uke krever normalt en god begrunnelse, som for eksempel at barnet har særlige behov ut over det normale. Dette bør arbeidstager i så fall dokumentere. Med mindre tariffavtalen gir rett til utvidet antall dager fri, vil arbeidsgiver normalt kunne sette en maksgrense for hva som anses nødvendig, sier han.

GÅR SOM REGEL BRA: Lektor ved fakultet for lærerutdanning ved Oslo Met, Tone Strømøy, sier at tilvenning i barnehagen som regel går bra uansett hvor mange dager foreldrene setter av. – Barnet gråter kanskje i det du går, men så snart du er ute av porten er det gjerne glemt. Foto: Privat

– Stol på at barnet har det bra

Lektor ved fakultet for lærerutdanning ved Oslo Met, Tone Strømøy, advarer foreldre mot å være for mye til stede i tilvenningsfasen:

– Dersom man hele tiden er til stede og passer på i barnehagen, kan det gjøre barnet engstelig og utrygg. Foreldrenes stress smitter over på dem. Mitt viktigste råd er å slappe av.

Strømøy minner om at alle barn er ulike, og at man som mamma eller pappa ikke bør la seg påvirke for mye av hva «alle andre» gjør.

– Se det an og lytt til det de barnehageansatte sier – de er utdannet og kan dette. Får du beskjed om at du bare kan gå, gjør du det. Vi må tørre å gi slipp og stole på at barnet har det bra. Er det fullstendig krise, kan du være trygg på at du får beskjed.

LEK OG MORO: Dennis fant seg godt til rette i barnehagen. Foto: Espedal, Jan Tomas

Knudsen og Miraz valgte å strekke pappapermisjonen litt lenger slik at den skulle overlappe med barnehageoppstart. På den måten kan de være tilgjengelige i tilsammen fem dager.

– Vi er veldig glade for at vi valgte å gjøre det slik. Jeg vil heller at vi er her for mye enn for lite. Man vet jo aldri hvordan de små reagerer, sier Knudsen.

KORTE DAGER: I starten skal Dennis være i barnehagen kun to timer om dagen. Planen er å gradvis trappe opp antallet timer, og at foreldrene etter hvert trekker seg mer og mer tilbake. Foto: Espedal, Jan Tomas

Ti tips til hvordan gjøre tilvenningen enklest og best mulig

  1. Ikke stress og mas – det smitter over på barnet.

  2. Tenk at barnet er heldig som har mulighet for å gå i barnehagen – det er mye viktig læring som skjer der.

  3. Bli kjent med barnehagekontakten til barnet. Fortell også om ditt barn.

  4. Det er ofte lettere med tilvenning av en ettåring (de har ikke begrep om tid) enn en treåring.

  5. Ta korte dager i tilvenningsfasen og la gjerne barnet bli fort igjen alene. Bedre å bruke dine dager til flere korte dager i barnehagen, enn færre lange dager.

  6. Føl deg trygg på at barnet har det bra når du ikke er der. Lag avtale med barnehagekontakten om at du blir ringt etter hvis det ikke går så bra.

  7. Husk det er normalt med litt gråt ved avskjed, spesielt i starten. Det pleier å gå fort over.

  8. Følg barnehagens regler angående påkledning, ekstratøy, sko, støvler, og så videre.

  9. Snakk pent om personalet når barnet er til stede. Er det noe du er misfornøyd med – ta det opp med barnehagelærer, ikke med barnet.

  10. Barnehagelærere er utdannet og har en bachelorgrad i barns utvikling, lek og læring. Det er du selv som kjenner barnet ditt best. Men i barnehagen ser de også barnet i samspill med andre. Spill på lag med barnehagen.

Kilde: Tone Strømøy, lektor ved fakultet for lærerutdanning ved Oslo Met