Har du to barn og naboen tre? Da er sannsynligheten høy for at du får et barn til

foto