Søknadsfristen til hovedopptaket til barnehageplass er like rundt hjørnet. Er du blant dem som uten å nøle sender av gårde søknaden for babyen, eller har du kvaler?

– Når det gjelder barnehageoppstart og tidspunkt, må familier og foreldre gjøre det som totalt sett er best for seg og barnet. Men de bør få slippe å forholde seg til forskning som sier at det ene eller det andre er skadelig. Det er på tide å legge den ballen død, vår studie er entydig, sier Lars Wichstrøm, professor ved Institutt for psykologi, NTNU.

Han er prosjektleder for studien «Tidlig trygg» som har fulgt 1000 fireåringer i Trondheimsregionen.

Den konkluderer at tidlig barnehagestart hverken har positiv eller negativ effekt på sosial kompetanse og psykiske helse.

Tre barnehagehypoteser

Tre hypoteser går igjen i barnehageforskningen, ifølge Wichstrøm.

– En handler om at barnehagen er en risiko for barna, at tidlig start fører til større risiko for atferdsvansker og tilknytningsproblemer. En annen hypotese handler om at barn i risikogrupper får det bedre om de går i barnehagen fordi de blir stimulert mer eller får lære sosial omgang med andre barn.

– Den tredje hypotesen sier at barn fra ressurssterke hjem, men ikke nødvendigvis andre barn, går glipp av noe når de er i barnehagen. Eksempelvis en-til-en kontakt og en forelder som virkelig skjønner deres signaler og behov.

Forskernes funn gir ikke støtte til noen av disse hypotesene.

– Ettåringen i barnehage, det er et tema det er mange meninger om, og fløyene er sterke. Men både foreldre som sender ettåringen i barnehagen og foreldre som venter, kan altså senke skuldrene. Det er hipp som happ om man gjør det ene eller det andre, sier Wichstrøm.

Og årsaken til at det er hipp som happ? Forskerne ved trondheimstudien trekker frem at familien og det som skjer hjemme er en viktigere faktor enn barnehagen.

STERKE MENINGER: – Ettåringen i barnehage, det er et tema det er mange meninger om, og fløyene er sterke, sier forsker og professor Lars Wichstrøm ved NTNU. Foto: NTNU

Hva foreldre bør tenke gjennom

Barnepsykolog Belinda Ekornås er spesialrådgiver i RVTS ØST, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

– Temperamentet og barnets selvstendighet er viktig. Er barnet sosialt og utforskende eller tilbaketrukket og redd? Klarer barnet å bruke andre voksne til trøst og for å bli trygge når mamma eller pappa ikke er der? Det er faktorer som kan påvirke om barnet er modent for barnehagestart eller ei, sier Ekornås.

Har du tips til oss rundt denne tematikken? Kontakt redaksjonen.

Foreldre er eksperter på eget barn. Er man i tvil om når barnehageoppstarten skal skje, ta tak i bekymringen, råder psykologen.

– Vi vet at forsiktige barn trenger mer støtte. Jeg ville snakket med barnehagen om dette før oppstart, ikke ventet til første innkjøringsdag for å se om det gikk seg til, sier Ekornås.

Anbefaler ikke spørsmål på Facebook

Bruk dessuten mulighetene du har til å orientere deg om ulike løsninger.

– Barnehagesystemet er mer fleksibelt enn man kanskje tror, ta kontakt med barnehager det er aktuelt å søke på eller helsestasjonen. De har kompetansen og erfaringen. I tett dialog med dem kan man komme frem til gode løsninger som passer ditt barn.

Undersøk i din kommune når fristen er for søknad om barnehageplass. Mange praktiserer 1. mars som frist, men det er unntak. Mange norske arbeidstagere har arbeidsmiljøloven på sin side dersom de ønsker å jobbe redusert i en periode. Se faktaboks:

UTFORSK SITUASJONER: Psykolog Belinda Ekornås mener en naturlig refleks hos foreldre er å skjerme de sjenerte barna. – Men det er viktig at disse barna får utforske situasjoner som ligner på barnehagehverdagen i en trygg setting med mor og far i nærheten, sier hun. Foto: RVTS ØST

– Er det lurt å rådføre seg med andre foreldre?

– Både ja og nei. Familie og venner med barneerfaring og som kjenner barnet ditt, er gode diskusjonspartnere. Men jeg ville vært litt kresen på hvem jeg hadde rådført meg med. Å stille spørsmål til foreldre som ikke kjenner ditt barn på gruppeforum på Facebook eller lignende, anbefaler jeg ikke. De kjenner ikke hele bakgrunnen for din usikkerhet og det kan bli mye svart/hvitt-svar å få i slike kommentarfelt. Det er ikke det du trenger, sier Ekornås.

Ikke så bekymret for kraftig gråt

– Bør rutiner tilpasset barnehagen innøves før oppstart?

– De minste barna er generelt veldig tilpasningsdyktige. De er dessuten så aktive, fulle av nye sanseinntrykk på det nye stedet, barnehagen, at de blir trøtte og fort kommer inn i barnehagens rutiner rundt for eksempel soving. Men har foreldre strategier for søvn, spising eller andre ting som er knyttet opp til én person, kan det være lurt å la andre får slippe til i legge- og måltidssituasjonen før barnehageoppstart.

TILPASNINGSDYKTIGE: – De minste barna er generelt veldig tilpasningsdyktige. De er dessuten så aktive, fulle av nye sanseinntrykk på det nye stedet, barnehagen, at de blir trøtte og fort kommer inn i barnehagens rutiner rundt for eksempel soving, sier psykolog Belinda Ekornås. Foto: Stein J. Bjørge, Aftenposten

– Når barnet gråter idet du går, hva er det et uttrykk for?

– Jeg er ikke så bekymret for kraftig gråt i seg selv, det viktige er hva som skjer etterpå. Barn kan gi tydelig beskjed, og hos noen betyr det at de er veldig trygge. De er vant til at de blir hørt når de sier fra: «Nå gikk mamma, og jeg ville ikke at hun skulle gå». Klarer barnet å roe seg eller fortsetter det å gråte og blir mer urolig, spør Ekornås.

Psykologen ville ikke vært bekymret hvis barnet roer seg fort og setter i gang med aktivitet.

– De barna mange ikke er oppmerksomme på, er de som ikke sier fra. Mangel på gråt kan gi grunn til bekymring i enkelte tilfeller, for eksempel når barn blir mutte, stille, og passive. De gråter ikke, men kan være like redde.