Emily (8) hadde vært plaget av magesmerter og liten matlyst siden hun var baby. En undersøkelse ga henne et bedre liv.