Allerede i 2017 kan det være slutt på FM-sendingene om slukkevilkårene oppfylles.

Tidligere denne uken skrev vi om DAB-hodepinen: Det faktum at det kan bli stille i rundt to millioner av landets to og en halv millioner personbiler om det ikke ettermonteres en DAB-mottaker.

Reaksjonene fra leserne lot ikke vente på seg. Mens noen ikke får fullrost DAB i bil, er andre frustrerte over dårlig dekning og tungvinte DAB-løsninger:

«Jeg er pendler og kjører mye på E6 mellom Trondheim og Snåsa, og opplever at jeg ikke har DAB-dekning flere steder på denne strekningen. det synes jeg er dårlig, E6 skulle vært prioritert litt. — Rigmor»

«Jeg har nettopp fått meg ny bil med DAB-radio. Må bare si at det er en ny verden for meg. Flere tunneler i Oslo har ikke dekning på alle FM-stasjonene og dette har irritert meg i flere år. Svaret kom når her fikk DAB. Det er full DAB dekking i alle oslotunnelene. Mvh. glad bilist.»

«DAB er et blindspor. Selv der de hevder å ha dekning er dekningen for dårlig. Teknologien har alt for store krav til fri sikt. -Børre »

«Jeg er sikker på at jeg vil få mer igjen for en bil med DAB enn med en radio som kun lager sus og brus gjennom hele spekteret av frekvenser.»

«Oppfordrer alle som kjøper ny bil om å kreve at DAB ettermonteres kostnadsfritt hvis det ikke leveres med bilen. - Dag»

«Jeg hadde vurdert DAB lenge, men fant ut at ettermontering gjort profesjonelt var mer penger enn jeg ønsket å bruke på en åtte år gammel bil.Valgte derfor å utstyre min bil uten Aux-inngang med en DAB-ti-FM-sender til en tusenlapp fra Lefdal. Jeg ble positivt overrasket. - Geir»

Har du erfaring med DAB i bil? Send oss en epost!

- Utbyggingen fortsatt ikke ferdig

Ole Jørgen Torvmark. Foto: Digitalradio Norge.

Daglig leder Ole Jørgen Torvmark i interesseorganisasjonen Digitalradio Norge presiserer at veidekningen er generelt god, men minner samtidig om at DAB-utbyggingen ikke er ferdig før til neste år.— Utbyggingen skjer etter en beregnet dekning, og i mange tilfeller viser feltmålingene våre at den reelle dekningen er bedre enn den planlagte. Noen vil likevel kunne oppleve at dekningen i utbyggingsperioden er mangelfull selv om dekningskartet tilsier at det er dekning. DAB-dekningen vil dessuten forbedres i mange områder der vi har hatt dekning tidligere, sier Torvmark.

Også etter at DAB-nettene er ferdigstilt vil det bli gjort vurderinger av hvorvidt den reelle dekningen er så god som man ønsker.

— Vi ønsker oss innspill og tilbakemeldinger fra brukerne på hvordan de opplever DAB-dekningen langs veiene. Det kan gjøres via publikumsservice på nettsiden www.radio.no. Men vi anbefaler gjerne at man venter til utbyggingen er ferdig i området det gjelder. Status i utbyggingen kan man sjekke selv på nettsiden.

— Og skal du ettermontere DAB i bilen selv, så husk å lese bruksanvisningen grundig slik at antennen blir montert riktig. Det er avgjørende for et godt DAB-mottak, understreker Torvmark.

Stort informasjonsbehov

Tor Simonsen, fagsjef i Norges Bilbransjeforbund, kan fortelle at man i disse dager er i ferd med å sende ut en veileder som er utviklet i et samarbeid mellom Digitalradio Norge, Norges Bilbransjeforbund og Medietilsynet.

Når Norge som et av de minste landene og bilmarkedene i verden er et av de første til å slukke FM-båndet og gå over til DAB, er det rett og slett begrenset hvor stor påvirkningskraft norske bilimportører har på produsentene.

— For at overgangen til digitalradio skal gjennomføres best mulig er det viktig at de som skal kunne bistå teknisk har den kunnskapen de trenger, sier Simonsen.

Han legger ikke skjul på at dette bør være et viktig forretningsområde for bilbransjen.

— Selv om mange av ettermonteringsløsningene som tilbys er enkle å montere, er riktig antennemontering et kritisk punkt. Her vil våre verksteder og forhandlere kunne tilby kundene korrekt montering.

Halvparten vil ikke betale for DAB

Teknisk direktørTore Lillemorki Bilimportørenes landsforening, forteller at de aller fleste bilmerker i dag kan levere DAB-radio som tilvalg, men at det bare er et fåtall som har DAB som standard.

Forklaringen er ifølge Lillemork enkel.

- Når Norge som et av de minste landene og bilmarkedene i verden er et av de første til å slukke FM-båndet og gå over til DAB, er det rett og slett begrenset hvor stor påvirkningskraft norske bilimportører har på produsentene.

Han kan fortelle at det så langt kun er i underkant av halvparten av nybilkjøperne som velger DAB som tilvalg. Resten velger å takke nei.

Lillemork forventer at andelen som går for DAB som tilvalg vil øke betydelig i kjølvannet av informasjonskampanjen som nå er satt i gang mot bilbransjen.

Prisen for DAB-radio som ekstrautstyr ligger ifølge Lillemork i dag på rundt cirka 3000 kroner.

Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge forteller at man ved hjelp av informasjonskampanjer akter å øke bevisstheten rundt DAB i bil også hos brukerne.

- Mange har fått positive opplevelser med DAB-radio hjemme. Nå gjelder det for oss at folk også får opp ørene for DAB i bil. Særlig når man kjøper ny bil er det viktig å tenke DAB, sier Torvmark.

Reklamasjonskrav?

Flere har stilt spørsmål om hvorvidt fraværet av DAB-radio i bilen vil være å anse som en mangel når FM-sendingene slukker i 2017, og følgelig kan være en reklamasjonssak i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Reklamasjonsrettenpåbiler er fem år. Det betyr eksempelvis at alle nye biler solgt i 2013 uten DAB-radio omfattes av reklamasjonsretten.

— Dersom forbrukere ikke føler seg godt nok informert i kjøpsøyeblikket kan det selvsagt i fremtiden tenkes at dette kan være grunnlag for reklamasjon, ettersom alle utsalgssteder bør vite at DAB i bil mest sannsynlig vil være et krav fra 2017, sier Finn Myrstad som er fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet.

Han tar utgangspunkt i at bilbransjen er offensive og informerer kundene sine godt om DAB fremover.

Tor Simonsen i Norges Bilbransjeforbund mener reklamasjonsretten bare ytterlige understreker viktigheten av å informere kundene godt nok om FM-slukkingen og konsekvensene av ikke å velge DAB.

— Vi oppfordrer generelt medlemmene våre om informere og inngå skiftelige avtaler. Dersom kunden mener han ikke er godt nok informert og verkstedet eller forhandleren ikke har gode nok rutiner til å tilbakevise påstandene, kan man risiker å måtte dekke reklamasjonen, sier Simonsen.

Vil informere skriftlig

Han mener en enkel løsning for begge parter vil være å legge inn en setning i for eksempel kjøpskontrakten om at kjøper er behørig informert om konsekvensene av FM-slukkingen om han velger å ikke kjøpe DAB-radio som tilvalg.

- Det er en kjensgjerning at forbrukerne ofte står sterkt i slike saker og det vil derfor være en god ide for våre medlemmer å legge inn rutiner som gjør at man unngår påstand-mot-påstand, sier Simonsen.

Han får støtte av Tore Lillemorki Bilimportørenes landsforening, som tror det går mot at forhandlerne legger inn et punkt om dette i kontrakten.

-Det er nettopp dette vi etterlyser fra bransjen, og jeg synes forslaget fra Simonsen er svært godt. Det vil rydde tvil av veien, så vi unngår konflikter. Det er alle parter tjent med, sier Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

Fakta: DAB-dekning

FM-nettet er vedtatt slukket senest i 2019, og utbyggingen av de digitale DAB-radionettene som skal overta er allerede i full gang.

I løpet av 2014 vil de kommersielle radiokanalene få en befolkningsdekning på 90 prosent, mens DAB-nettet som skal kringkaste NRKs kanaler skal dekke hele 99,5 prosent av befolkningen. Arealdekning er noe lavere.