Gator, Pepcall og GPS for barn fikk i desember pålegg av Datatilsynet om å stanse salget av smartklokker.

Årsaken var manglende informasjonssikkerhet i klokkene, og produsentene ble gitt frist til 15. januar på å utbedre feilene.

Nå er det klart at GPS for barn har besluttet å stoppe salg og markedsføring av klokker, melder Datatilsynet.

DATATILSYNET: Direktør Bjørn Erik Thon. Foto: Butt, Mariam / NTB scanpix

Tar ikke inn flere av de forrige modellene

– Vi har i lang tid jobbet med en ny klokke. I forbindelse med pålegget fra Datatilsynet har vi valgt å ikke ta inn flere av de forrige modellene våre, sier Thomas Mathiesen i GPS for barn.

Årsaken er, ifølge Mathiesen, at deres nye modell er bedre. Klokken skal gjøres GDPR-kompatibel i forbindelse med de nye personvernreglene (GDPR) som trer i kraft i mai.

– Vi hadde to modeller og de har vi solgt ut alt av. I og med at Datatilsynet krever flere utbedringer, i tillegg til at GDPR kommer utpå våren, har vi jobbet med en nye klokker som erstatter de gamle.

Alle de eksisterende klokkene som er solgt vil fortsette å fungere som før, men de vil motta noen oppdateringer i løpet av vinteren og våren, opplyser han.

Selv om salget midlertidig er stoppet, er planen at klokkene Viksfjord og Stavern skal tilbake på markedet fortest mulig. Ifølge Mathiesen gjenstår det noe arbeid for å få gjort endringene Datatilsynet krever.

Får fortsette å selge klokkene

Gator har på sin side iverksatt en rekke tiltak for å rette opp mangler som ble påpekt i vedtaket.

– Vi er tilfredse med arbeidet som er gjort, og endringene som er iverksatt. Vi ser at personvernet nå er bedre ivaretatt. Vi har ingen interesse av å stanse en virksomhet, vi ønsker heller å få dem på rett spor, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Datatilsynet pålegger ikke lenger stans av behandling av personopplysninger, men det er fortsatt en del mangler som må utbedres.

Det er nå fattet nye pålegg med frist for gjennomføring til 3. april.

– Vi tok den opprinnelige vurderingen fra Datatilsynet på alvor, og vi gjorde grep umiddelbart for å rette oss etter den tilbakemeldingen vi ble gitt. Avgjørelsen i dag viser at vi gjorde det riktige, og at klokken vår er vurdert til å være sikker av Datatilsynet, sier gründer i Gator AS, Morten Sæthre.

TYN: Klokkene har fått mye kritikk siden de kom på markedet. Foto: Morten Uglum

Positive

Også Pepcall, som distribuerer klokken Xplora, får lov til å fortsette å selge smartklokkene sine.

– PepCall har blant annet inngått avtaler med databehandlere, fått oversikt over behandlingen av personopplysninger, gjennomført risikovurderinger og sikkerhetstester, og utarbeidet rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet, opplyser Datatilsynet.

Informasjonsansvarlig for Xplora hos Pepcall, Sten Kirkbak, er glad for at de får fortsette salget.

– Det er svært gledelig at Datatilsynet er enige med oss i at de systemene vi har fått på plass sørger for en sikker behandling av personopplysninger, uttaler han.