Med disse klokkene kan foreldrene spore barna til enhver tid