Teknologinyhetene som vil prege 2020: Elbilen som tok alle på sengen, og smartklokken som kan redde liv

foto